Bts 'silver Spoon (baepsae)' Mirrored Dance Practice

8

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/06/2016

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

방탄소년단 '뱁새' 안무연습 거울모드
This video is a dance tutorial and is meant for educational purposes only!
Đang tải