Bts - Save Me [official Music Video]

45

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 15/05/2016

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

The original video is here:
https://youtu.be/GZjt_sA2eso

Or you can watch it through the V app :

http://m.vlive.tv/video/8474/%EB%B0%A9%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%84%EB%8B%A8-Save-ME-MV

Once again this is for those who can't or won't be able to watch it!:)
Đang tải