Brytiago X Darell - Asesina 🗡

12

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/05/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Descarga y reproduce "Asesina" en tu plataforma favorita 🗡 https://glad.lnk.to/Asesina 🗡

http://www.facebook.com/Brytiagopr
http://www.instagram.com/brytiago
http://www.youtube.com/brytiagotv
http://twitter.com/BryTiago

Brytiago X Darell - Asesina 🗡| Video Oficial

Brytiago - Cartel Records
Đang tải