Borgore - Mop [feat. Gucci Mane & Thirty Rack]

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 21/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Hip Hop & Rap, Rap

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

22/09/2018 | Stream/Download: Borgore.Co/MOP

ON TOUR NOW! http://Borgore.Co/BGU

Heavy Spotify Playlist: http://borgore.co/BorgoresList
Hip Hop Spotify Playlist: http://borgore.co/HipHop
Follow me:
http://www.facebook.com/borgore
http://www.youtube.com/user/borgore
http://www.twitter.com/borgore
http://www.instagram.com/borgore

Follow Buygore:
http://www.www.buygore.com
http://www.www.instagram.com/buygore
http://www.www.twitter.com/buygore
http://www.www.facebook.com/buygore
Đang tải