Bloo - Take Me [데려가] (feat. Nafla) Eng Sub

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

All rights reserved to the original content creator.
Link to the original video: https://youtu.be/NAgHSB4M-BA

Since I'm not a native Korean, the translations are not 100% accurate. Feel free to correct me if there's any mistranslation.
Đang tải