Blackpink - 'forever Young' Fmv

8

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 15/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , ,

15/06/2018 | [FMV] Fanmade Music Video Blackpink 블랙핑크 "Forever Young"

*English lyrics/subtitles are available.
CLICK CC TO ACTIVATE.

This video is meant to quench our Blackpink thirst until the real Mv is released ! Enjoy 😊

2. Forever Young
작사 : TEDDY
작곡 : TEDDY, FUTURE BOUNCE
편곡 : TEDDY, FUTURE BOUNCE, R.Tee
장르 : 댄스

밝고 아름다운 벌스와 상반되는 카리스마 넘치는 후렴구의 대조가 포인트인 뭄바톤 리듬의 댄스곡이다. 블랙 뮤직의 다채로운 요소와 구간마다 치밀하게 변화하는 코드 진행과 편곡 방향이 인상적이며, “후회 없이 젊음을 불태우자”라는 메시지를 담은 가사는 대중들에게 긍정적인 에너지를 선사할 것으로 보인다.

More about BLACKPINK @
http://www.blackpinkofficial.com/
http://www.facebook.com/BLACKPINKOFFI...
http://www.youtube.com/BLACKPINKOFFICIAL
https://www.instagram.com/blackpinkof...
http://www.twitter.com/ygent_official
Đang tải