Bích Phương - Mình Yêu Nhau Đi [official M/v]

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/02/2014

Chuyên mục: Âm nhạc, International Pop

TIEN COOKIE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL

BÍCH PHƯƠNG - Mình yêu nhau đi [OFFICIAL MV]
Composer: TIÊN COOKIE

#BICHPHUONG #MINHYEUNHAUDI #TIENCOOKIE #1989sPRODUCTION

More about TIEN COOKIE @
FACEBOOK: https://www.facebook.com/tiencookie26
INSTAGRAM: http://instagram.com/tiencookieofficial
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/tiencookieofficial

1989s PRODUCTION
Đang tải