Benjamin Francis Leftwich - Kicking Roses (lyric Video)

5

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 05/09/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , ,

05/09/2016 | Kicking Roses' from Benjamin Francis Leftwich's new album 'After The Rain'. Out now - http://benjaminfrancisleftwich.com
Directed by Sprankenstein + Greedy Goons
Illustrations by Sprankenstein
Animation by Greedy Goons

http://vevo.ly/QTbPm2
Đang tải