Barbra Streisand With Patrick Wilson - Loving You

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/08/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

30/08/2016 | Order "ENCORE: Movie Partners Sing Broadway" today on Amazon: http://smarturl.it/StreisandENCOREama
Apple Music: http://smarturl.it/StreisandENCORE
Barbra Streisand Music Store: http://smarturl.it/StreisandMusicStore

Follow Barbra Streisand:
Instagram: http://instagram.com/barbrastreisand
Twitter: http://twitter.com/barbrastreisand
Facebook: http://www.facebook.com/barbrastreisand
Đang tải