Asiahn - Nola

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 21/01/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

22/01/2019 | 🔥 Song here
↪︎https://open.spotify.com/track/39vikHaG8113vnW53ZSYWs?si=rAA8tT4GSrOpVJb8P6FXig

🔊 R&B Nation 🔊
♦https://instagram.com/allrnbnation
♦http://soundcloud.com/allrnbnation
♦http://twitter.com/allrnbnation
♦https://www.facebook.com/allrbnation

🎵 Asiahn 🎵
● https://open.spotify.com/artist/1mKtlPrXjWK6oIdk9cSOjs?si=CG0_KWNmR1qHWpovsu6TtQ
● https://soundcloud.com/iamasiahn
● https://www.instagram.com/iamasiahn/
● https://twitter.com/iamasiahn

© For copyright issues, please email sam@nations.io

Tags:
#Asiahn
#NOLA
#love
#vibes
Đang tải