Aretha Franklin With The Royal Philharmonic Orchestra - A Brand New Me

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 03/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Electronic / Dance, Blues, Soul & Funk, Disco

Thẻ: , ,

CD: A brand new me - Atlantic Records / Rhino - 2017
Song: A brand new me (Theresa Bell / Jerry Butler / Kenny Gamble)
Đang tải