Apollo 440 - 1, 2, 3, 4 (official Audio)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/09/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14/09/2018 | Apollo 440 - 1, 2, 3, 4 (Official Audio)
Listen on Spotify - http://smarturl.it/apollo440_spotify
Listen on Apple Music - http://smarturl.it/apollo440_iTunes
Listen on Amazon - http://smarturl.it/apollo440_amazon

Follow Apollo 440
Website: http://www.apollo440.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Apollo440
Twitter: https://twitter.com/apollo440

Lyrics

1, 2, 3, 4
Well all right
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 I fought in the punk wars

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 Kylie on the dance floor
Well all right

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4 I fought in the punk wars
1, 2, 3, 4 Kylie on the dance floor

Kylie on the dance floor
Wylie on the dance floor
Well all right
1, 2, 3, 4 I fought in the punk wars

#Apollo440 #1234 #Vevo #Pop #VevoOfficial #audio
Đang tải