Andra Day - Amen (featured In Genesis G80 Campaign)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/10/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, R&B

Thẻ: , , , , , , ,

Official Audio for "Amen" by Andra Day featured in the 2018 Genesis G80 campaign.

Get the track here: https://ad.gt/amen

Connect with Andra:
http://andraday.com/
https://www.facebook.com/AndraDayMusic
https://twitter.com/AndraDayMusic
https://instagram.com/andra_day/
Đang tải