Alina Baraz & Galimatias - Make You Feel

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/11/2013

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Electronic / Dance, R&B, Discovery

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

30/11/2013 | so many feels.

• Subscribe for Mood Mixtapes: http://bit.ly/labellemusiquedaily
• Subscribe for La Belle Musique: http://bit.ly/labellemusique

GALIMATIAS
http://soundcloud.com/galimatias
http://facebook.com/pages/Galimatias/234842293201385

ALINA BARAZ
http://soundcloud.com/alinabaraz
http://twitter.com/AlinaBaraz

• Submit your photos •
https://flickr.com/groups/labellemusique/

Photo by Marat Safin
http://www.facebook.com/maratneva

---
Join La Belle Musique community:
⍟ http://twitter.labellemusique.co
⍟ http://facebook.labellemusique.co
⍟ http://instagram.labellemusique.co
⍟ http://soundcloud.labellemusique.co
Đang tải