Adele - Water Under The Bridge (official For A Season Lyric Cover Video - 1 Take)

9.2K

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/10/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

"Water Under the Bridge" by Adele from the album 25, Covered by For A Season. This is a one take lyric video filmed in Tony & Ada's Cafe in Cape Coral FL.
Đang tải