"tâm 9" Showcase | Mỹ Tâm | Behind The Scenes

33

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Những hình ảnh hậu trường sau những đêm diễn giới thiệu album "Tâm 9" của Mỹ Tâm tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Behind The Scenes of showcase promoting album "Tam 9" in Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang. ©2017 MT Entertainment Records. All rights reserved.

- Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
- Publisher: MT ENTERTAINMENT

FOLLOW MỸ TÂM:

☞ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info
☞ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial
☞ Website: http://www.mytam.info
☞ Google+ Page: http://google.com/+mytam
☞ Flickr: http://flickr.com/mytam

FOLLOW MT ENTERTAINMENT:

☞ Facebook: http://www.facebook.com/mytamentertainment
☞ Flickr: http://www.flickr.com/mytamentertainment
Đang tải