[mv] 효린(hyolyn) - 서로의 눈물이 되어(our Tears) [화랑(hwarang) Pt.5]

41

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 06/02/2017

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

KBS 월화드라마 '화랑' OST 다섯 번째 트랙 - OST 여제 '효린', 폭발적인 가창력에 특유의 감성과 보이스 매력으로 애절함 더한 "서로의 눈물이 되어"...
Đang tải