[mv] Good Day (prod. By Code Kunst) - Loopy X Kid Milli X Ph-1 (feat. Paloalto) #smtm777

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 08/10/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , ,

Show Me The Money777 [5회] Team 코드 쿤스트 & 팔로알토 (pH-1, 키드밀리, 루피, 콸라) Good Day(feat. 팔로알토)(prod. 코드쿤스트)/MV

[MV] Good Day (Prod. by Code Kunst) - Loopy x Kid Milli x pH-1 (feat. Paloalto) #SMTM777 #teamcopal #GoodDay
Đang tải