[m/v] Park Bom(박봄) - 4:44 (feat. Wheein Of Mamamoo)(4시 44분 (feat. 휘인 Of 마마무))

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/05/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

02/05/2019 | [M/V] Park Bom(박봄) - 4:44 (Feat. Wheein of Mamamoo)(4시 44분 (Feat. 휘인 of 마마무))

Park Bom's New EP Album [re:BLUE ROSE]

Now Available on :
▶Bugs : https://music.bugs.co.kr/album/878332
▶iTunes : https://itunes.apple.com/us/album/re-blue-rose-ep/1462028267

SUPER SOUND, BUGS!
http://www.bugs.co.kr
Đang tải