[lyrics/가사] Bloo (블루) - I'm The One (han|eng)

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 19/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Please subscribe my channel if u want more K music contents :)
구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다!

[LYRICS/가사] BLOO (블루) - I'm the one (Han|Eng)
Created by Edwinie

BLOO (블루) - BLOO IN WONDERLAND (EP) 앨범
Track List
01. I wish
02. I'm the one
03. GG (feat. niahn 니안)
04. 데려가 (Take Me) (Feat. nafla 나플라)
05. 바래 (Hope) (feat. niahn 니안)

BLOO instagram: https://www.instagram.com/badboyloo/

My E-mail: sahyun13@naver.com

All copyright in the video belongs to the owner of the music.
Đang tải