[karaoke] Mùa Xa Nhau - Emily (beat Chuẩn)

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 21/01/2015

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

TIEN COOKIE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL

MÙA XA NHAU - EMILY [Official Instrumental]
( Mùa xa nhau Beat )
Composer: TIÊN COOKIE

#MUAXANHAU #EMILY #TIENCOOKIE #MUAXANHAUBEAT #INSTRUMENTAL #1989sPRODUCTION

More about TIEN COOKIE @
FACEBOOK: https://www.facebook.com/tiencookie26
INSTAGRAM: http://instagram.com/tiencookieofficial
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/tiencookieofficial

1989s PRODUCTION
Đang tải