***flawless(remix)- Beyoncé Ft Nicki Minaj [lyric Video]

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc, Hip Hop & Rap, Rap

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lyric video feito por mim do remix de Flawless de Beyoncé com Nicki Minaj.
Espero que gostem!/ I hope you all enjoy!

I'm redbone yo*
When I made the lyric, Beyoncé had not released the official lyric, so I used from a site ("Genius.com"). Just when the Platinum Edition dropped she put the official lyrics on her site.
Đang tải