(behind The Scenes) Đen - Ngày Khác Lạ Ft. Giang Pham, Triple D

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Thẻ: , , , , , , , , ,

16/07/2018 | (Behind The Scenes) Ngày Khác Lạ - Đen ft. Giang Pham, Triple D
iTunes: https://itunes.apple.com/vn/album/ng%C3%A0y-kh%C3%A1c-l%E1%BA%A1-feat-giang-ph%E1%BA%A1m-triple-d-single/1363861227?l=vi
Spotify: https://open.spotify.com/album/5SgdKAxupnNmP16Ft7SsTe

Music Producer: Triple D
Melody composer: EmceeL, JGKiD

Director: Kyle Nguyen
Cameraman: Thieu Pham
Editor: Nguyen Vu Khoa Danh

Follow Đen:
/facebook page: https://www.facebook.com/denvau
/facebook Đen: https://www.facebook.com/denvau1305
/instagram: https://www.instagram.com/den.vau/
/soundcloud: https://soundcloud.com/den1305
/youtube : http://www.youtube.com/c/DenVau1305
Đang tải