Xóm Hóm | Xom Hom | Phim Hài 2017 - 2018

9 lượt xem 79 video

Xóm hóm được phát sóng 20h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh 1 - Đài PTTH Hà Nội.
Xóm hóm là chương trình hài Việt theo dòng thời sự xã hội, phản ánh những khía cạnh của đời sống, phiến diện tiêu cực, những thói hư, tật xấu của một bộ phận. Xóm hóm bên cạnh châm biếm cái xấu, còn đề cao nét đẹp của cuộc sống.

Thể loại: Tin tức

Kênh: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Cập nhật lần cuối: 9 giờ trước

19:30

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 17.06.2018 - S24 | Hiệp Sĩ | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 17.06.2018 - S24 | HIỆP SĨ | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confir...
 • 4 lượt xem
 • Hôm qua

19:02

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 10.06.2018 - S23 | Đừng Đùa Với Lửa | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 10.06.2018 - S23 | Đừng đùa với lửa | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?su...
 • 45 lượt xem
 • 7 ngày trước

00:45

[trailer] Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | Đừng Đùa Với Lửa... | Phát Sóng 20h50 Ngày 10.06.2018 | Hanoitv | Xom Hom | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 08/06/2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Xom hom | Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | [Trailer] Xóm hóm - Phim hài 2018 | Đừng đùa với lửa... | Phát sóng 20h50 ngày 10.06.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https...
 • 7 lượt xem
 • 10 ngày trước

18:43

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | Việc Tốt | 03.06.2018 | Xom Hom | Tú Vịt - Sửu Xích Lô | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 04/06/2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | VIỆC TỐT | 03.06.2018 | Xom hom | Tú vịt - Sửu xích lô | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaN...
 • 12 lượt xem
 • 14 ngày trước

22:03

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 27.05.2018 -s21 | Sống Ảo... | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 27.05.2018 -S21 | Sống ảo... | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confir...
 • 2 lượt xem
 • 21 ngày trước

00:46

[trailer] Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | Sống Ảo... | Phát Sóng 20h50 Ngày 27.05.2018 | Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 25/05/2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 25/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | [Trailer] Xóm hóm - Phim hài 2018 | Sống ảo... | Phát sóng 20h50 ngày 27.05.2018 trên Kênh 1 - ĐÀi PTTH Hà Nội | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV h...
 • 3 lượt xem
 • 24 ngày trước

21:16

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 20.05.2018 - S20 | Vỡ Mộng Buôn Hàng Giá Hời | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 20.05.2018 - S20 | Vỡ mộng buôn hàng giá hời | Xom hom | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube....
 • 3 lượt xem
 • 28 ngày trước

00:51

[trailer] Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | "buôn Hàng Giá Hời.." | Phát Sóng 20h50 Ngày 20.05.20187 | | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 17/05/2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 17/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | [Trailer] Xóm hóm - Phim hài 2018 | "Buôn hàng giá hời.." | Phát sóng 20h50 ngày 20.05.20187 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com...
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

19:18

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 13.05.2018 - S19 | Bát Tiết Canh | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 13.05.2018 - S19 | BÁT TIẾT CANH | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_c...
 • 1 lượt xem
 • 1 tháng trước

19:21

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 06.05.2018 - S18 | Hóng Biến | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Phim hài mới, hay Xóm hóm - Phim hài 2018 | 06.05.2018 - S18 | Hóng biến | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/Ha...
 • 1 lượt xem
 • 1 tháng trước

17:32

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 29.04.2018 - S17 | Phụ Gia | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 29.04.2018 - S17 | Phụ gia | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirm...
 • 1 lượt xem
 • 2 tháng trước

16:40

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 22.04.2018 - S16 | Tham Thì Thâm | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVHANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 22.04.2018 - S16 | THAM THÌ THÂM | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_co...
 • 8 lượt xem
 • 2 tháng trước

19:22

Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 15.04.2018 - S15 | Thuận Tự Nhiên | Xom Hom | Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Xóm hóm - Phim hài 2018 | 15.04.2018 - S15 | THUẬN TỰ NHIÊN | Xom hom | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?s...
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

20:36

Xóm Hóm - Phim Hài 2018 | 08.04.2018 - S14 | Đinh Tặc | Xom Hom | Hanoitv | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 08/04/2018 | Hài hay 2018 - Xóm hóm S14 - Đinh Tặc | Xóm hóm - Xom hom HANOITV | Đài truyền hình Hà Nội Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmatio...
 • 4 lượt xem
 • 2 tháng trước

18:06

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Xóm Hóm | 01.04.2018 - S13 | Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần | Xom Hom | Phim Hài 2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | Xóm hóm | 01.04.2018 - S13 | Cờ bạc là bác thằng bần | Xom hom | Phim hài 2018 | Hài Việt Bắc Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 ------------------...
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

17:14

Hanoitv | Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm Hóm | 11.03.2018 - S10 | Tuyệt Chiêu Sính Ngoại | Xom Hom | Phim Hài 2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm hóm | 11.03.2018 - S10 | Tuyệt chiêu sính ngoại | Xom hom | Phim hài 2018 Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 ----------------------------------------------------...
 • 1 lượt xem
 • 3 tháng trước

15:05

Xóm Hóm | 04.02.2018 - S05 | Mùa Cưới | Xom Hom | Phim Hài 2018 | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITVXóm hóm | 04.02.2018 - S05 | Mùa cưới | Xom hom | Phim hài 2018 Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 ----------------------------...
 • 0 lượt xem
 • 4 tháng trước

15:45

Xóm Hóm | 10.12.2017 - S60 | Fan Cuồng | Xom Hom | Phim Hài 2017 | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 11/12/2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 11/12/2017 | Xóm hóm | 10.12.2017 - S60 | Fan Cuồng | Xom hom | Phim hài 2017 Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -----------...
 • 0 lượt xem
 • 6 tháng trước

16:49

Hanoitv | Xóm Hóm | 10.9.2017 - S47 | Hội Chứng Đám Đông | Xom Hom | Phim Hài 2017 | Việt Bắc - Hà Trung

Đài Truyền Hình Hà Nội

HANOITV | 08/12/2017 | Xóm hóm | 10.9.2017 - S47 | Hội chứng đám đông | Xom hom | Phim hài 2017 | Việt Bắc - Hà Trung - Thanh Tú - Hồng Quân ✅ Quý vị đừng quên nhấn đăng ký KÊNH để nhận video mới nhất..!!! 👉🏻👉🏻👉🏻 www.youtube.com/HaNoiTVGo?sub_con...
 • 0 lượt xem
 • 6 tháng trước

20:27

Hanoitv | Xóm Hóm | 3.9.2017 - S46 | Học Nói | Xom Hom | Phim Hài 2017 | Việt Bắc - Hà Trung - Thanh Tú

Đài Truyền Hình Hà Nội

HANOITV | 08/12/2017 | Xóm hóm | 3.9.2017 - S46 | Học nói | Xom hom | Phim hài 2017 | Việt Bắc - Hà Trung - Thanh Tú ✅ Đừng quên nhấn đăng ký KÊNH để nhận video mới nhất..!!! 👉🏻👉🏻👉🏻http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -----------------...
 • 0 lượt xem
 • 6 tháng trước

20:29

Hanoitv | Xóm Hóm Ngày 25/12/2016 | Xom Hom

Đài Truyền Hình Hà Nội

HANOITV | 08/12/2017 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Nội dung chương trình có 4 tiểu mục gồm: Nói nhanh cho vuông, Xóm Hóm, Com - Mần, Châm & Biếm, phản ánh những vấn đề thời sự đang nổi cộm trong xã hội và được công chúng quan tâm. Nơi quy tụ củ...
 • 0 lượt xem
 • 6 tháng trước

16:37

Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm Hóm | 03.12.2017 - S59 | Ngoại Cảm Lừa | Xom Hom | Phim Hài 2017 | Hài Việt Bắc 04/12/2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Gương Mặt Thân Quen Official | 04/12/2017 | Xóm hóm | 03.12.2017 - S59 | Ngoại cảm lừa | Xom hom | Phim hài 2017 | Hài Việt Bắc Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 --------------------------------...
 • 0 lượt xem
 • 7 tháng trước

16:08

Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm Hóm | 24.9.2017 - S49 | Của Thiên Trả Địa | Xom Hom | Phim Hài Mới 2017 24/09/2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Gương Mặt Thân Quen Official | 24/09/2017 | Xom hom | Phim hài mới 2017 | Xóm hóm | 24.9.2017 - S49 | CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA | 20H50 Chủ nhật hàng tuần - Kênh 1 - Đài PTTH Hà Nội ✅ Quý vị đừng quên đăng ký KÊNH để cập nhật video mới nhất! 👉🏻👉🏻👉🏻 http:...
 • 1 lượt xem
 • 9 tháng trước

24:01

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm Hóm | 13.08.2017 - S43 | Mộng Nghệ Sĩ | Xom Hom | Phim Hài 2017 | Phim Hài 2017 - 2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm hóm | 13.08.2017 - S43 | Mộng nghệ sĩ | Xom hom | Phim hài 2017 Xóm hóm ngày 13.08.2017, theo như anh Sửu làm thơ và người nghe là có tiền " nhuận ta...
 • 0 lượt xem
 • 10 tháng trước

21:12

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Gương Mặt Thân Quen Official | Xóm Hóm | 30.07.2017 - S41 | Trốn Cỗ | Xom Hom | Phim Hài 2017 31/07/2017 | Phim Hài 2017 - 2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | Gương Mặt Thân Quen Official | 31/07/2017 | Xóm hóm | 30.07.2017 - S41 | Trốn cỗ | Xom hom | Phim hài 2017 | HANOITV ✅ Theo dõi kênh để xem những số tiếp theo: https://youtube.com/HaNo...
 • 0 lượt xem
 • 11 tháng trước

18:57

Xóm Hóm Ngày 02/04/2017 -số 24 | Xom Hom | Trâu Chậm Uống Nước Đục | Hài 2017 | Phim Hài 2017 - 2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 04/04/2017

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Phim hài 2017 - 2018 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 04/04/2017 | Xóm hóm ngày 02/04/2017 | Trâu chậm uống nước đục | Xom hom ---------------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình H...
 • 0 lượt xem
 • 1 năm trước

27:18

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Xóm Hóm Ngày 05/02/2017 | Xom Hom - Livestream | Bùa ...

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Xóm hóm ngày 05/02/2017 | Xom hom - livestream Nội dung chương trình có 4 tiểu mục gồm: Nói nhanh c...
 • 0 lượt xem
 • 1 năm trước

13:29

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Xóm Hóm | 20.11.2016 | Xom Hom | Hoang Tưởng | Phim Hài ...

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Chương trình hài do Đài PTTH Hà Nội sản xuất Nội dung chương tr...
 • 0 lượt xem
 • 2 năm trước

18:20

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Xóm Hóm Ngày 13/11/2016 | Xom Hom | Văn Hóa Giao Thông ...

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Xóm hóm - Văn hóa giao thông Nội dung chương trình có 4 tiểu mụ...
 • 1 lượt xem
 • 2 năm trước

00:42

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv | Trailer - Xóm Hóm 05/10/2016

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 05/10/2016 | Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Website: htt...
 • 0 lượt xem
 • 2 năm trước