Xã Hội | Không Thu Thuế Tiền Thưởng U23 Việt Nam | Vtc1 30/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XÃ HỘI | 30/01/2018 | VTC1 | Với những khoản tiền thưởng các mạnh thường quân tặng, các cầu thủ U23 Việt Nam không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Đang tải