XÃ HỘI | Không để tình trạng lạm dụng trong các BOT | VTC1 18/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 18/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XÃ HỘI | 18/01/2018 | VTC1 | Bộ GTVT sẽ rà soát giảm giá tại 51/55 trạm BOT, thanh tra các dự án BOT để đảm bảo không có sai, lạm dụng, khuất tất, năm 2019 triển khai thu phí tự động…

Xem thêm