Thvl | Ubnd Tỉnh Vĩnh Long Họp Báo Định Kỳ Quý 4 12/01/2018 | Báo Thanh Niên

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Báo Thanh Niên12/01/2018 | Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý 4 năm 2017. Ông Lê Quang Trung, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp báo.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLTongHop/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLTongHop
Đang tải