Thể Thao Trong Ngày FBNC

Thể Thao Trong Ngày FBNC
 • 283 video
 • 49 lượt xem

Thể loại: Tin tức, Tin thời sự

Kênh: Tin Tuc

Thời gian tạo: 1 năm trước

Cập nhật lần cuối: 7 tháng trước

Chia sẻ

00:54

04:09

FBNC - Tin thể thao 29/09/2016

Tin Tuc

 • 10 lượt xem
 • 7 tháng trước
Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

04:09

02:17

02:30

03:45

03:29

03:01

03:19

03:11

03:21

03:11

03:18

04:10

03:55

02:52

03:14

02:42

02:52

03:20

03:17

02:36

01:58

02:20

01:24

03:27

03:19

02:58

03:12

03:01

02:44

02:44

03:06

03:11

03:01

04:02

03:41

02:43

02:05

FBNC: Tin thể thao 05.08.2016

Tin Tuc

 • 0 lượt xem
 • 9 tháng trước
Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

02:05

01:49

02:28

00:58

02:05

01:51

01:42

FBNC: Tin thể thao 22.07.2016

Tin Tuc

 • 0 lượt xem
 • 9 tháng trước
Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

01:42

02:02

FBNC - 05/06/2016 Tin thể thao.

Tin Tuc

 • 0 lượt xem
 • 10 tháng trước
FBNC, kenh kinh te tai chinh, chung khoan, bat dong san, Thanh Pho Ho Chi Minh, Smart Money, Ha Noi, FBNC channel, Phu My Hung, BHD, Today, Viet Nam, HTV,dai truyen hinh, tai chinh, quy Lawrence S.Ting, chung khoan Phu Hung

02:02

01:45

FBNC: TIN THE THAO

Tin Tuc

 • 0 lượt xem
 • 10 tháng trước
Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

01:45

01:48

01:46

01:42

00:59

01:54

02:15

02:15

02:01

02:05

01:50

01:58

01:55

02:03

00:56

02:02

01:58

01:49

01:32

01:57

02:06

01:58

02:06

02:05

01:55

02:18

01:47

02:07

01:30

01:44

01:35

01:25

02:10

01:57

01:51

02:18

01:43

02:08

01:35

01:31

02:23

01:53

02:05

01:40

01:56

02:09

02:33

01:25

02:05

02:19

01:58

01:57

01:26

01:40

02:23