Movie Premiere | Show Dogs (2018) | OFFICIAL TRAILER 13/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , ,

Movie Premiere | 13/01/2018 | Max, a macho, solitary Rottweiler police dog is ordered to go undercover as a primped show dog in a prestigious Dog Show, along with his human partner, to avert a disaster from happening.

IMDb: http://imdb.to/2DoUWP9

Xem thêm