Học Sinh Không Còn Phải Học Thuộc Lòng Văn, Sử | Vtc1

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VTC1 | Bộ GD - ĐT đã thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh sẽ không phải học thuộc lòng môn Văn, Sử.
Đang tải