Học sinh không còn phải học thuộc lòng Văn, Sử | VTC1 14/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14/01/2018 | VTC1 | Bộ GD - ĐT đã thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh sẽ không phải học thuộc lòng môn Văn, Sử.

Xem thêm