Hà Nội 18:00 | HANOITV

2 lượt xem 715 video

Hà Nội 18:00 | Cập nhật tin tức nóng trong ngày | HANOITV

Thể loại: Tin tức

Kênh: Tin Tuc

Thời gian tạo: 6 tháng trước

Cập nhật lần cuối: Hôm nay

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 20.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

20/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 20.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • Hôm nay

28:49

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 19.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

20/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 19.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • Hôm nay

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 18.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

18/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 18.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 17.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

17/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 17.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 3 ngày trước

26:02

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 16.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

16/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 16.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 4 ngày trước

26:15

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 15.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

15/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 15.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 5 ngày trước

23:19

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 14.05.2018 | Hà Nội chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tin Tuc

HANOITV | 14/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 14.05.2018 | Hà Nội chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2018 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 6 ngày trước

21:05

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 13.05.2018 | Chốt tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Tin Tuc

HANOITV | 13/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 13.05.2018 | Chốt tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 7 ngày trước

28:31

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 12.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

12/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 12.05.2018 | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 8 ngày trước

26:13

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 11.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

11/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 11.05.2018 | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 8 ngày trước

25:51

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 09.05.2018 | Giải cứu nông sản ( dưa hấu )

Tin Tuc

HANOITV | 11/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 09.05.2018 | Giải cứu nông sản ( dưa hấu ) Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 9 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 10.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

10/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 10.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 10 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 08.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

08/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 08.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 12 ngày trước

27:11

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 06.05.2018 | Khai mạc cuộc thi Olymmpic Vật lý quốc tế lần thứ 19

Tin Tuc

HANOITV | 08/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 06.05.2018 | Khai mạc cuộc thi Olymmpic Vật lý quốc tế lần thứ 19 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 12 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 07.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

07/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 07.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 12 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 05.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

05/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 05.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 14 ngày trước

27:28

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 04.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

04/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 04.05.2018 | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 16 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 03.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

04/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 03.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 16 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 02.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

02/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 02.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 18 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 01.05.2018 | HANOITV

Tin Tuc

01/05/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 01.05.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 19 ngày trước

25:23

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 30.04.2018 | Tòa chung cư đẹp rực rỡ trong màu cờ Tổ quốc

Tin Tuc

HANOITV | 30/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 30.04.2018 | Tòa chung cư đẹp rực rỡ trong màu cờ Tổ quốc Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 20 ngày trước

22:18

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 28.04.2018 | Khai mạc Festival Huế 2018

Tin Tuc

HANOITV | 30/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 28.04.2018 | Khai mạc Festival Huế 2018 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 20 ngày trước

25:28

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 27.04.2018 | Một số điều chỉnh trong việc tổ chức thi THPT quốc gia năm ...

Tin Tuc

HANOITV | 30/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 27.04.2018 | Một số điều chỉnh trong việc tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 20 ngày trước

24:41

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 29.04.2018 | Thêm các điểm trông giữ xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Tin Tuc

HANOITV | 29/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 29.04.2018 | Thêm các điểm trông giữ xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 21 ngày trước

24:15

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 25.04.2018 | Cận cảnh khu tưởng niệm đền Hùng lớn nhất Nam Bộ

Tin Tuc

HANOITV | 27/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 25.04.2018 | Cận cảnh khu tưởng niệm đền Hùng lớn nhất Nam Bộ Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 22 ngày trước

20:39

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 26.04.2018 | Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu không để tái diễn xe ...

Tin Tuc

HANOITV | 26/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 26.04.2018 | Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu không để tái diễn xe dù, bến cóc Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 24 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 24.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

24/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 24.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 26 ngày trước

24:56

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 22.04.2018 | Hà Nội siết chặt quản lý tiền ảo

Tin Tuc

HANOITV | 24/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 22.04.2018 | Hà Nội siết chặt quản lý tiền ảo | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 26 ngày trước

26:21

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 21.04.2018 | Cấm lưu hành dừng đỗ xe cơ giới trong trường học

Tin Tuc

HANOITV | 24/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 21.04.2018 | Cấm lưu hành dừng đỗ xe cơ giới trong trường học Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 26 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 23.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

23/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 23.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 27 ngày trước

21:11

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 20.04.2018 | Bộ TT&TT xem xét việc Việt Nam trong top 10 nước bị lộ thông ...

Tin Tuc

HANOITV | 22/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 20.04.2018 | Bộ TT&TT xem xét việc Việt Nam trong top 10 nước bị lộ thông tin FB Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 28 ngày trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 19.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

19/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 19.04.2018 | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 18.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

18/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 18.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

23:18

Hà Nội 18:00 | 16.04.2018 | Cấm xe khách liên tỉnh bỏ tuyến để chạy HĐ dịp nghỉ lễ 30/4 | HANOITV

Tin Tuc

18/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 16.04.2018 | Cấm xe khách liên tỉnh bỏ tuyến để chạy HĐ dịp nghỉ lễ 30/4 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 17.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

17/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 [ Trực tiếp ] Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 17.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 15.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

15/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 15.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 13.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

14/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 13.04.2018 Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

22:08

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 13.04.2018 | Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Trần ...

Tin Tuc

HANOITV | 13/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội 18:00 | 13.04.2018 | Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 12.04.2018 | HANOITV

Tin Tuc

12/04/2018 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | 🔴 Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 12.04.2018 | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đăng ký, theo dõi kênh BẢN TIN 141 https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội --Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội --Website: http://hanoitv.vn --------------------------------------------------------------------
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

21:05

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 11.04.2018 | Hà Nội chính thức bán trực tuyến tem vé tháng xe buýt

Tin Tuc

HANOITV | 11/04/2018 | Hà Nội 18:00 | 11.04.2018 | Hà Nội chính thức bán trực tuyến tem vé tháng xe buýt Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

44:35

HANOITV | Hà Nội buổi sáng 06H00 | 10.04.2018 | Hà Nội đề cao cải cách hành chính

Tin Tuc

HANOITV | 10/04/2018 | Hà Nội buổi sáng 06H00 | 10.04.2018 | Hà Nội đề cao cải cách hành chính Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

23:20

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 07.04.2018 | Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, ...

Tin Tuc

HANOITV | 07/04/2018 | Hà Nội 18:00 | 07.04.2018 | Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 06.04.2018 | Tin nóng | HANOITV

Tin Tuc

06/04/2018 | Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 06.04.2018 | Tin nóng | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:00

Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 04.04.2018 | Tin nóng | HANOITV

Tin Tuc

04/04/2018 | Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 04.04.2018 | Tin nóng | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

23:42

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 02.04.2018 | Truy tìm kẻ gian trà trộn lấy trộm tài sản trong vụ cháy chợ ...

Tin Tuc

HANOITV | 02/04/2018 | Hà Nội 18:00 | 02.04.2018 | Truy tìm kẻ gian trà trộn lấy trộm tài sản trong vụ cháy chợ Quang Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

25:20

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 01.04.2018 | Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Đại học Luật Hà Nội

Tin Tuc

HANOITV | 01/04/2018 | Hà Nội 18:00 | 01.04.2018 | Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp Đại học Luật Hà Nội Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

03:05

Hà Nội 18:00 | Come back home - Vũ Cát Tường | HANOITV 31/03/2018

Tin Tuc

Hà Nội 18:00 | 31/03/2018 | Come back home - Vũ Cát Tường | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:38

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 31.03.2018 | Ngày 2-9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Tin Tuc

HANOITV | 31/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 31.03.2018 | Ngày 2-9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:11

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 29.03.2018 | 139.000 máy tính Việt Nam dính mã độc đào tiền ảo

Tin Tuc

HANOITV | 29/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 29.03.2018 | 139.000 máy tính Việt Nam dính mã độc đào tiền ảo Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

23:34

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 25.03.2018 | Nhu cầu mua thiết bị PCCC của người dân tăng

Tin Tuc

HANOITV | 25/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 25.03.2018 | Nhu cầu mua thiết bị PCCC của người dân tăng Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:52

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 24.03.2018 | Bộ Tài chính - Công thương thông báo xả quỹ bình ổn giữ giá ...

Tin Tuc

HANOITV | 24/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 24.03.2018 | Liên Bộ Tài chính - Công thương thông báo xả quỹ bình ổn giữ giá xăng dầu Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:40

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 23.03.2018 | Lửa bất ngờ cháy lại tại chung cư Carina - Sài Gòn

Tin Tuc

HANOITV | 23/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 23.03.2018 | Lửa bất ngờ cháy lại tại chung cư Carina - Sài Gòn 🔥13 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina ở Sài Gòn. [ Trực tiếp ] - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 23.03.2018 | HANOITV 🔥 🏙 Cháy chung cư ở Sài Gòn, 13 người thiệt mạng. ⚠️ 🔥 Cảnh báo hóa hoạn chung cư cao tầng. 🔥 Cháy bãi phế liệu ở Đại Lộ Thăng Long. 🕹 Những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. ⚖️ Truy tố phó thống đốc ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. ⚖️ Công bố toàn văn kết luận thanh tra Mobifone mua AVG. ☑️Ca mổ u tuyến giáp qua đường miệng đầu tiên ở Việt Nam. ❗️ Người dùng MXH ở Việt Nam cần cẩn trọng sau vụ lộ 50 triệu TK Facebook. ☑️ PCCC tại chung cư cao tầng của các nước trên thế giới. ☑️ Indonesia: Nhiều người nhập viện do khói độc núi lửa. ❤️ Người truyền lửa cho nghệ thuật trống chèo. ☑️ Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 2 lượt xem
 • 2 tháng trước

03:11

Hà Nội 18:00 | Những dấu ấn kinh tế dưới thời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải | HANOITV 22/03/2018

Tin Tuc

Hà Nội 18:00 | 22/03/2018 | Những dấu ấn kinh tế dưới thời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:19

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 21.03.2018 | Đã bắt được 2 đối tượng gây ra 14 vụ cướp tại chương mỹ

Tin Tuc

HANOITV | 21/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 21.03.2018 | Đã bắt được 2 đối tượng gây ra 14 vụ cướp tại chương mỹ Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:10

Hà Nội 18:00 ngày 20.03.2018 | HANOITV

Tin Tuc

20/03/2018 | Hà Nội 18:00 ngày 20.03.2018 | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 1 lượt xem
 • 2 tháng trước

23:12

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 19.03.2018 | Cách chức Giám đốc kho bạc Nhà nước - Nam Định vì đi lễ trong ...

Tin Tuc

HANOITV | 19/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 19.03.2018 | Cách chức Giám đốc kho bạc Nhà nước - Nam Định vì đi lễ trong giờ làm ☑️ Chính phủ chỉ đạo rà soát, xử lý hoạt động thanh toán điện tử phi pháp để đánh bạc, rửa tiền ☑️ Xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank ☑️ Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định đi lễ trong giờ hành chính ✏️ Một số điểm mới trong xét tuyển ĐH năm nay 🚐 Thị trường ô tô cũ lao đao vì hàng nghìn xe miễn thuế nhập khẩu về VN 👨🏼‍🚒 Hà Nội: 1 chiến sỹ Đội CS PCCC số 12 hy sinh khi làm nhiệm vụ ⚠️ Bé trai nguy kịch vì uống nhầm xăng đựng trong chai nước giải khát ☑️ Bầu cử Tổng thống ở Nga. ❌ Đa số giáo viên Mỹ không ủng hộ việc trang bị vũ khí 📹 Khắc phục tình trạng xả thải trực tiếp ra hồ Trúc Bạch 🏇🏻 Trải nghiệm lớp học cưỡi ngựa tại Hà Nội 👶🏼 Phòng ngừa còi xương ở trẻ nhỏ Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

25:38

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 18.03.2018 | Sẽ phạt ô tô không dán thẻ thu phí tự động không dừng

Tin Tuc

HANOITV | 18/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 18.03.2018 | Sẽ phạt ô tô không dán thẻ thu phí tự động không dừng Mưa đá dữ dội tại Mộc Châu, Bắc Kạn. [Trực tiếp] - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 18.03.2018 | Tin nóng | HANOITV 🌧 Mưa đá dữ dội tại Mộc Châu, Bắc Kạn. 🚩 Hà Nội: Sập mỏ đá, 1 người tử vong. ☑️ Người dân Hà Nội chung tay hỗ trợ mua củ cải giúp nông dân Mê Linh. ☑️ Đề xuất lập bãi trông giữ xe tại Văn Miếu phục vụ du khách . ☑️ Hơn 2 triệu ô tô sẽ bị phạt nếu không dán thẻ thu phí tự động không dừng. ☑️ Các thủ đoạn trong đường dây đánh bạc online. ☑️ Ngày hội quốc khánh IReland tại Hà Nội - Chiến dịch nhuộm xanh toàn cầu . 🌺 Hoa đào Nhật Bản ở Hà Nội . 🤝 Cộng đồng mạng kêu gọi giúp đỡ du học sinh gặp nạn ở Đức. ✋🏻 Diễn biến tình hình bầu cử Tổng thống Nga. ☑️ Trung Quốc tìm cách giải quyết tình trạng quá tải lớp học. 🎬 Vị khách 18H00: Hoàng Yến Chibi. 🍋 Xôi xoài Thái Lan. #Tinnóng #Tintức #Online #HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:20

HANOITV | Hà Nội 18:00 ngày 17.03.2018 | Hà Nội nắn lộ trình 400 xe khách để tránh tắc đường

Tin Tuc

HANOITV | 17/03/2018 | Hà Nội 18:00 ngày 17.03.2018 | Hà Nội nắn lộ trình 400 xe khách để tránh tắc đường ⭐️ Những điểm chú ý trong nhiệm kỳ của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ☑️ Cổng thông tin về mộ liệt sỹ sẽ ra mắt trước ngày 27/7 năm nay ☑️ Hà Nội nhiều trường phổ thông công lập sẽ thí điểm đào tạo song bằng ☑️ Những điểm thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển thẳng đại học 2018 🌸 Hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ☑️ Hà Nội: Nắn lộ trình 400 xe khách để chống kẹt xe ☑️ Sàng lọc sớm dị tật bẩm sinh để điều trị hiệu quả 🔥 Cháy lớn tại Làng Triều Khúc- HN 🌧 Miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng 👍🏻 Ra quân các đội tự quản "Đảm bảo trật tự và văn minh đô thị" 👍🏻 “Ngày thứ 7 tình nguyện": Bóc xoá quảng cáo rao vặt trái phép 👍🏻 Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên của quận đoàn Hà Đông 👍🏻 Ban Thường vụ Đoàn khối Công nghiệp tổ chức ngày hội Đoàn viên 👍🏻 Hội Tin học trẻ quận Cầu Giấy năm 2018 📍 Trường Sa - Nơi ta đến 🥒 Mướp đắng xào trứng mặn 🎧 Nụ hôn đánh rơi – Hoàng Yến Chibi Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:42

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 16.03.2018 | 40.000 vé giá rẻ được bán tại Hội chợ du lịch Hà Nội

Tin Tuc

HANOITV | 16/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 16.03.2018 | 40.000 vé giá rẻ được bán tại Hội chợ du lịch Hà Nội Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

00:00

Trực tiếp - Bản Tin Hà Nội 18:00 ngày 16.03.2018 | Tin nóng | HANOITV

Tin Tuc

16/03/2018 | Trực tiếp - Bản Tin Hà Nội 18:00 ngày 16.03.2018 | Tin nóng | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:26

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 15.03.2018 | Bộ GTVT dự kiến phê duyệt dự án thu phí không dừng giai đoạn ...

Tin Tuc

HANOITV | 15/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 15.03.2018 | Bộ GTVT dự kiến phê duyệt dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:50

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 14.03.2018 | Tượng đài trực tuyến tưởng nhớ chiến sỹ Gạc Ma

Tin Tuc

HANOITV | 14/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 14.03.2018 | Tượng đài trực tuyến tưởng nhớ chiến sỹ Gạc Ma Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:31

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 12.03.2018 | Thu phí BOT không dừng còn chậm trễ

Tin Tuc

HANOITV | 12/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 12.03.2018 | Thu phí BOT không dừng còn chậm trễ ☑️ Hội thu ủng hộ Trường Sa 2018 ☑️ Nữ nhà báo đầu tiên ra sách ảnh về Trường Sa ☑️ Thu phí không dừng còn chậm trễ ☑️ Sẽ áp giá điện kinh doanh cho hoạt động đào Bitcoin ☑️ Đã xử lý dứt điểm bến xe dù tại Yên Nghĩa ☑️ Tạm dừng quyết định chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên “dư thừa” tại Đắk Lắk 💊 Khám và mổ miễn phí cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh ⚠️ Bất cập tại khu tái định cư N02 Láng Thượng 🛬 Tai nạn máy bay ở Iran 🙋‍♀️ Các nữ biker tuần hành vì nữ quyền tại Paris 🎨 Nữ họa sĩ người Úc và dự án "1001 bức chân dung nữ thần" 👶🏼 Phòng ngừa trẻ không mắc bệnh tiêu hoá mùa lạnh Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

23:39

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 11.03.2018 | Cháy lớn tại ngôi nhà mặt tiền, đường Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Tin Tuc

HANOITV | 11/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 11.03.2018 | Cháy lớn tại ngôi nhà mặt tiền, đường Ô Chợ Dừa - Hà Nội ☑️ Một số trường ĐH đã bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh ☑️ Hiệu quả từ ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018 ☑️ Cảnh báo học sinh sử dụng điện thoại thông minh ☑️ Mạng xã hội đầu tiên của Việt Nam chuẩn bị ngừng hoạt động vĩnh viễn ☑️ CNN tiếp tục phát quảng bá về Hà Nội trong năm 2018 ☑️ Ra mắt cuốn sách :"Để yên cho bác sĩ hiền" 🔥 Hải Phòng: Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội ở cảng Đình Vũ 🔥 Cháy ở Ô Chợ Dừa 🛰 Trung Quốc triển khai hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp ✴️ Độc đáo giải polo voi thường niên ở Thái Lan ☑️ Chùm tin showbiz 🔊 Khách mời: Lê Thị Hoài An – Câu chuyện về Người có ảnh hưởng tại VN 🍖 Thịt lợn chiên xù Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

21:17

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 10.03.2018 | Ga tàu điện ngầm C9 , Hồ Gươm - Người dân phản hồi tích cực

Tin Tuc

HANOITV | 10/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 10.03.2018 | Ga tàu điện ngầm C9 , Hồ Gươm - Người dân phản hồi tích cực ☑️ Lịch nghỉ lễ chính thức ngày giỗ tổ Hùng Vương và quốc tế lao động ☑️ Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm mới kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ☑️ Phản hồi tích cực từ người dân khi lấy ý kiến dự án tầu điện ngầm tại hồ Gươm ☑️ Quận HBT triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện ☑️ Quận đoàn Đống Đa phát động tháng Thanh niên ☑️ Những sắc hoa tháng ba HN 🎉 Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 🦐 Tôm viên rán giòn 📚 Em đồng ý ly hôn ❤️Thấy là yêu thương Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

20:52

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 09.03.2018 | Vinfast sản xuất ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế

Tin Tuc

HANOITV | 09/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 09.03.2018 | Vinfast sản xuất ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ tiêu chuẩn quốc tế Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

27:29

Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 09.03.2018 | Tin nóng | HANOITV

Tin Tuc

09/03/2018 | Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 09.03.2018 | Tin nóng | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

23:11

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 08.03.2018 | Công bố chính thức lễ hội pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng năm 2018

Tin Tuc

HANOITV | 08/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 08.03.2018 | Công bố chính thức lễ hội pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng năm 2018 ☑️ Theo đàn ông, Phụ nữ phù hợp với công việc gì? ☑️ Gặp gỡ nhà khoa học nữ Việt Nam với công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí QT. ☑️ Những nữ tài xế lái xe tải đường dài ☑️ Lớp dạy võ tự vệ cho phụ nữ ☑️ Ngày bên mẹ - Kết nối yêu thương của mẹ và con ☑️ Nhiều bệnh nhi nhập viện vì các bệnh lí hô hấp ☑️ Bộ Xây dựng đề xuất miễn giấy phép xây dựng 8 công trình. ☑️ 20 quốc gia tham dự diễn tập lộ lọt thông tin do mã độc trên IoT. ☑️ Đoàn tàu không xả khí thải đầu tiên trên thế giới. 🔴 Hà Nội: Khó khăn xử lý chợ tự phát. ⏳ Phố 8-3 và hồi ức của những nữ công nhân nhà máy dệt 8-3 một thời. ✔️ Cách sử dụng vitamin E cho phụ nữ. Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

00:00

Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 08.03.2018 | Tin nóng | HANOITV

Tin Tuc

08/03/2018 | Trực tiếp - Bản tin Hà Nội 18:00 ngày 08.03.2018 | Tin nóng | HANOITV Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 2 tháng trước

22:32

HANOITV | Hà Nội 18:00 ngày 03.03.2018 | Xung quanh việc thu phí tại các di tích tôn giáo

Tin Tuc

HANOITV | 03/03/2018 | Hà Nội 18:00 ngày 03.03.2018 | Xung quanh việc thu phí tại các di tích tôn giáo ☑️ Lễ ra quân Tháng thanh niên 2018 quận Bắc Từ Liêm ☑️ Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2017- 2018 ☑️ Gặp gỡ thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ ☑️ Thanh niên tình nguyện Thủ đô hỗ trợ nhân dân du xuân ☑️ Xứ Đoài đón xuân - Lan toả văn hoá đọc tới giới trẻ ☑️ Xung quanh việc thu phí các di tích tôn giáo ☑️ Giá cước di động sẽ giảm 20% từ 1/5 🐠 Cá hấp xì dầu ☺️ Sách: Quẳng gánh lo đi và vui sống 🎼 Bài hát: Hôm nay tôi buồn - Trần Khánh Linh Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

21:01

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 02.03.2018 | Các ngân hàng cung cấp dịch vụ kiểm tra sổ tiết kiệm từ xa

Tin Tuc

HANOITV | 02/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 02.03.2018 | Các ngân hàng cung cấp dịch vụ kiểm tra sổ tiết kiệm từ xa ☑️ Lễ khai ấn đền Trần. ☑️ Người dân xếp hàng dài để cầu an tại chùa Phúc Khánh. ☑️ Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan trong vụ tham ô tại PVP Land. ☑️ Vietcombank thu phí chuyển tiền cùng hệ thống qua Mobile Banking. ☑️ Các ngân hàng cung cấp kiểm tra sổ tiết kiệm từ xa. ☑️ Số lượng người hiến mô tạng tăng sau trường hợp của bé Hải An. ☑️ Bãi xe không phép giữa khu dân cư phường Kim Mã. ☑️ Cảnh báo nguy cơ bão tuyết tiếp tục tại châu Âu. ☑️ Cuộc sống người dân châu Âu đảo lộn vì giá rét. 🔴 Nhiều sai phạm trong việc lát đá vỉa hè. 🌻 Hương vị tháng ba. ⚠️Tác hại của củ dền đối với trẻ sơ sinh. Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

23:15

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 01.03.2018 | khởi tố đối tượng hành hung bác sỹ, đập phá bệnh viện ở Quảng ...

Tin Tuc

HANOITV | 01/03/2018 | Hà Nội 18:00 | 01.03.2018 | khởi tố đối tượng hành hung bác sỹ, đập phá bệnh viện ở Quảng Bình Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

25:17

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 28.02.2018 | Xử lý nghiêm cán bộ kho bạc tỉnh nam định đi lễ trong giờ ...

Tin Tuc

HANOITV | 28/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 28.02.2018 | Xử lý nghiêm cán bộ kho bạc tỉnh nam định đi lễ trong giờ hành chính Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 2 lượt xem
 • 3 tháng trước

25:56

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 27.02.2018 | Khởi tố vụ án chồng sản phụ hành hung 2 bác sỹ tại Yên Bái

Tin Tuc

HANOITV | 27/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 27.02.2018 | Khởi tố vụ án chồng sản phụ hành hung 2 bác sỹ tại Yên Bái Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

20:02

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 26.02.2018 | Cấm bay 12 tháng đối với hành khách làm giả giấy tờ

Tin Tuc

HANOITV | 26/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 26.02.2018 | Cấm bay 12 tháng đối với hành khách làm giả giấy tờ Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

23:01

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 25.02.2018 | Bắt giữ 288 bánh heroin trị giá 57 tỷ đồng

Tin Tuc

HANOITV | 25/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 25.02.2018 | Bắt giữ 288 bánh heroin trị giá 57 tỷ đồng Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

20:02

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 24.02.2018 | Từ ngày 1/3, cha mẹ mua thuốc cho con phải kê khai số CMND

Tin Tuc

HANOITV | 24/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 24.02.2018 | Từ ngày 1/3, cha mẹ mua thuốc cho con phải kê khai số CMND ☑️ Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội 2018. ☑️ Lễ hội làng Triều Khúc. ☑️ 8 điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018. ☑️ Từ 1/3, khi mua thuốc cho con, cha mẹ phải mang CMND. ☑️ Hải Phòng tiêu hủy đàn gia cầm nhiễm cúm A/H5N6. ☑️ Đô thị Hà Nội ký ức và hiện tại qua triển lãm đặc biệt. ☑️ Cảnh sát Anh điều tra gói quà lạ gửi tới cung điện Hoàng gia. ☑️ Ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D tại Nhật Bản. 🍍 Cơm chiên quả dứa 📚 Sách cuối tuần: Bộ sách yêu thương. 🎼 QTAN: Xuân nhớ anh - Trương Thảo Nhi. Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

23:17

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 23.02.2018 | Phát lệnh truy tìm đối tượng hành hung bác sĩ tại Yên Bái

Tin Tuc

HANOITV | 23/02/2018 | Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

24:25

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 22.02.2018 | Lắp đặt camera để xử lý hành vi phản cảm tại Lễ hội đền Trần

Tin Tuc

HANOITV | 22/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 22.02.2018 | Lắp đặt camera để xử lý hành vi phản cảm tại Lễ hội đền Trần Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

22:54

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 21.02.2018 | Gia tăng tai nạn giao thông trong ngày tết do rượu bia

Tin Tuc

HANOITV | 21/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 21.02.2018 | Hà Nội 18:00 | 21.02.2018 | Gia tăng tai nạn giao thông trong ngày tết do rượu bia Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

21:18

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 20.02.2018 | Phớt lờ luật, vi phạm giao thông sau dịp nghỉ Tết

Tin Tuc

HANOITV | 20/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 20.02.2018 | Phớt lờ luật, vi phạm giao thông sau dịp nghỉ Tết Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

18:49

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 19.02.2018 | Công tác chuẩn bị Lễ hội chùa Hương

Tin Tuc

HANOITV | 19/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 19.02.2018 | Công tác chuẩn bị Lễ hội chùa Hương Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

20:32

HANOITV | Hà Nội 18:00 | 17.02.2018 | Tiểu thương Hà Nội mở hàng mùng 2 Tết

Tin Tuc

HANOITV | 17/02/2018 | Hà Nội 18:00 | 17.02.2018 | Tiểu thương Hà Nội mở hàng mùng 2 Tết Đăng ký Kênh để cập nhật video mới nhất: - http://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- Kênh "Bản tin 141" - Subscribe ( Đăng ký ) kênh để cập nhật tin tức an ninh trật tự mới nhất!! https://www.youtube.com/bantin141HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -------------------------------------------------------------------- 📺 📻 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 📍 Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 🌐 Website: http://hanoitv.vn -------------------------------------------------------------------- Hà Nội buổi sáng 06H00: http://www.goo.gl/M4JGZT Hà Nội 18H00: http://www.goo.gl/WvVich Thời sự HANOITV: http://www.goo.gl/cLWGB3 Bản tin 141: http://www.goo.gl/43cnQD Đuổi hình bắt chữ: http://www.goo.gl/qz1T3n Xóm hóm: http://www.goo.gl/GUAuTj
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước