Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

140 lượt xem 33 video

Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm phát sóng lúc 21h00 thứ 6 trên Truyền hình Công an Nhân dân (#ANTV)
Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhcongan
Liên hệ: 024 3822 9888
Email: antoansong.antv@ninhan.org

Thể loại: Tin tức

Kênh: ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Cập nhật lần cuối: 2 ngày trước

11:31

"mất" Tiền, "mất" Tình Và "mất" Mạng | Sập Bẫy Tử Thần Tập 2 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 10/07/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 10/7/2018 | ANTV | "MẤT" Tiền, "MẤT" tình và "MẤT" mạng | SẬP BẪY TỬ THẦN TẬP 2 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM Xem thêm Tập 1: https://youtu.be...
 • 8
 • 7 ngày trước

12:18

Trai Trẻ Với Chị Gái Hừng Hực | Sập Bẫy Tử Thần Tập 1 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 09/07/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | Truyền ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 9/7/2018 | ANTV | TRAI TRẺ với CHỊ GÁI HỪNG HỰC | SẬP BẪY TỬ THẦN TẬP 1 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM XEM THÊM TẬP 2: https://youtu.be/npIKBF...
 • 5
 • 7 ngày trước

13:32

Tình Yêu Lầm Lỗi Và Nấm Mồ Hôn Nhân | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | Phim Hình Sự | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 04/07/2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | Truyền Hình Đồng Tháp

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 4/7/2018 | ANTV | Tình yêu LẦM LỖI và NẤM MỒ hôn nhân | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | PHIM HÌNH SỰ --------------------------------------------------------------- Một t...
 • 3
 • 13 ngày trước

10:48

Tay Bảo Vệ Chuyên "trôm Chỉa" Đồ Của Cư Dân Trong Tòa Nhà | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 03/07/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 3/7/2018 | ANTV | Tay bảo vệ chuyên "TRÔM CHỈA" đồ của cư dân trong tòa nhà ✯✯✯✯ Vốn không ưa nhau và đi theo 2 hướng khác nhau, người bảo...
 • 2
 • 14 ngày trước

11:39

Chấn Động: "hợp Đồng" Xử Người Tình Của Bố | Nổi Giận Tập 2 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 02/07/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 2/7/2018 | ANTV | CHẤN ĐỘNG: "HỢP ĐỒNG" xử người tình của bố | NỔI GIẬN TẬP 2 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ✯✯✯✯ NỘI DUNG CHÍNH: Để mọi việc đ...
 • 7
 • 15 ngày trước

11:34

Gái Nhà Lành Trong Phòng Giám Đốc Đang "hí Hí Hí" | Nổi Giận Tập 1| Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 30/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 30/6/2018 | ANTV | GÁI NHÀ LÀNH trong Phòng GIÁM ĐỐC đang "HÍ HÍ HÍ" | NỔI GIẬN TẬP 1| GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ✯✯✯✯ Chỉ vì bị con gái bắt ...
 • 30
 • 17 ngày trước

23:54

Quạt Thông Gió Tố Cáo Trùm Ma Túy Văn Kính Dương | Ông Trùm Tập 4 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 27/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 27/6/2018 | ANTV | Quạt thông gió TỐ CÁO trùm ma túy VĂN KÍNH DƯƠNG | ÔNG TRÙM TẬP 4 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ✯✯✯✯ Thời điểm này, ông tr...
 • 44
 • 19 ngày trước

25:06

Clip: Gái Nhà Lành "thoát Thân" Khỏi Gã Giúp Việc Thú Tính | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 26/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 26/6/2018 | ANTV | CLip: Gái nhà lành "thoát thân" khỏi gã giúp việc thú tính | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ✯✯✯✯ Gây ra nhiều tội, lại không ...
 • 14
 • 20 ngày trước

12:31

2 Gái Nhà Lành "nhúc Nhích" Với Đại Gia "1 Múi" | Tàn Phai Tập 4 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 23/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 23/6/2018 | ANTV | 2 GÁI NHÀ LÀNH "NHÚC NHÍCH" với đại gia "1 MÚI" | TÀN PHAI TẬP 4 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ✯✯✯✯ Từ những cô gái nhà làn...
 • 15
 • 23 ngày trước

13:19

480 Cây Vàng Bị "bốc Hơi" Bởi Chàng Đạo Diễn Tài Hoa | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 22/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | Truyền ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 22/6/2018 | ANTV | 480 cây vàng bị "BỐC HƠI" bởi chàng Đạo diễn tài hoa | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ----------------------------------------...
 • 3
 • 24 ngày trước

14:34

Gái Nhà Lành Và Hợp Đồng "tình Ái" 17 Tỷ Đồng | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Tàn Phai Tập 2 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 21/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 21/6/2018 | ANTV | Gái nhà lành và hợp đồng "tình ái" 17 tỷ đồng - Lộ HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI 10 năm giá 17 tỷ đồng | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | T...
 • 11
 • 25 ngày trước

15:42

Full Clip "gái Quê" Ngấm Đủ Đòn Đại Gia | Tàn Phai Tập 1 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 20/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 20/6/2018 | ANTV | Full Clip "GÁI QUÊ" ngấm đủ đòn ĐẠI GIA | TÀN PHAI TẬP 1 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM -----------------------------------...
 • 7
 • 26 ngày trước

14:36

Thỏa Mãn Sinh Lý Rồi Đánh Bạn Gái Dã Man | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 19/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | Truyền Hình Đồng ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 19/6/2018 | ANTV | Thỏa mãn sinh lý rồi ĐÁNH bạn gái dã man | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ---------------------------------------------------...
 • 205
 • 27 ngày trước

13:25

Full Clip Bắt Tại Trận "vẫn Chỗ Cũ Anh Nhé, Em Đến Đúng Giờ" | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 18/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 18/6/2018 | Full Clip BẮT TẠI TRẬN "Vẫn chỗ cũ anh nhé, em đến đúng giờ" | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | ANTV Đã từng làm việc cùng nhau, ...
 • 16
 • 28 ngày trước

24:09

Công An Nhổ Nanh Sói Trùm Ma Túy Văn Kính Dương | Ông Trùm Tập 3 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 18/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 18/6/2018 | ANTV | Công an nhổ nanh sói Trùm ma túy VĂN KÍNH DƯƠNG | ÔNG TRÙM TẬP 3 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ----------------------------...
 • 11
 • 29 ngày trước

11:36

Trộm Vàng 10 Tỷ, Bán Rẻ 6 Tỷ | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm - Thoát Xác Phần 1| Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 16/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv | Truyền Hình ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV | Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 16/6/2018 | ANTV | Trộm vàng 10 tỷ, bán rẻ 6 tỷ | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM - THOÁT XÁC PHẦN 1 ---------------------------------------------...
 • 4
 • 1 tháng trước

12:29

Tận Mắt Chứng Kiến Vợ Đang "tòm Tem" Với Bạn? | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 15/06/2018 | Truyền Hình Đồng Tháp

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Truyền Hình Đồng ThápANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 15/6/2018 | ANTV | Tận mắt chứng kiến Vợ đang "tòm tem" với bạn? | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ------------------------------------------------------------------------------ ANTV – Truyền hình CAN...
 • 4
 • 1 tháng trước

00:39

Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm Mới Nhất 2018 | Trailer | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 15/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTV15/6/2018 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM MỚI NHẤT 2018 | TRAILER | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân ANTV – Truyền hình CAND là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Tin tức, tin tức 24h, tin mới, tin mới n...
 • 12
 • 1 tháng trước

14:01

Full Clip Châu Việt Cường Trừ Tà Bằng Tỏi Khiến Kiều Nữ Thiệt Mạng | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 14/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên ...

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 14/6/2018 | ANTV | Full Clip CHÂU VIỆT CƯỜNG trừ tà khiến KIỀU NỮ tử vong | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM --------------------------------------------------------------...
 • 53
 • 1 tháng trước

15:34

Để Trừ Nợ, Chồng Đứng Nhìn Bạn "hãm Hiếp" Vợ | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 14/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 14/6/2018 | ANTV | Để trừ nợ, CHỒNG đứng nhìn bạn "hãm hiếp" VỢ | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ------------------------------------------------------------------------...
 • 289
 • 1 tháng trước

12:39

'tiễn' Vợ Xuống Suối Vàng Để Thỏa Mãn Bạn Tình Đồng Tính | Giải Mã Tâm Lý | Phim Hình Sự | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 13/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 13/6/2018 | ANTV | Đồng tính – Đồng sàng dị mộng | GIẢI MÃ TÂM LÝ | PHIM HÌNH SỰ ---------------------------------------------------------------------------------...
 • 18
 • 1 tháng trước

13:20

Xuống Tay Với Người Tình… ‘cuồng Game’ | Giải Mã Tâm Lý | Phim Hình Sự | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 13/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 13/6/2018 | ANTV | Xuống tay với người tình… ‘cuồng game’ | GIẢI MÃ TÂM LÝ | PHIM HÌNH SỰ ------------------------------------------------------------------------...
 • 5
 • 1 tháng trước

12:44

Màn Đáp Trả Kinh Hoàng Khi Bị Bạn "cướp Chồng" | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 13/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 13/6/2018 | ANTV | Màn ĐÁP TRẢ KINH HOÀNG khi bị bạn "CƯỚP CHỒNG" | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM ----------------------------------------------------------------------...
 • 12
 • 1 tháng trước

14:43

Lửa Gần Rơm "bén" Dữ Dội | Cuộc Tình Tội Lỗi | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Phim Hình Sự | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 12/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 12/6/2018 | Lửa gần rơm "bén" dữ dội | CUỘC TÌNH TỘI LỖI | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | PHIM HÌNH SỰ | ANTV ---------------------------------------------------------...
 • 21
 • 1 tháng trước

23:40

Văn Kính Dương: Liều Lĩnh Một Mình "chiến "cọp Dữ" Trong Rừng | Ông Trùm Tập 2 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 11/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 11/6/2018 | Một mình "CHIẾN" "CỌP DỮ" trong rừng | ÔNG TRÙM TẬP 2 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | ANTV -------------------------------------------------------------...
 • 15
 • 1 tháng trước

12:56

Cùng Gái Xinh Sung Sướng Lần Cuối Trong Nhà Nghỉ | Phim Hình Sự | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 11/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 11/6/2018 | ANTV | Chồng cùng gái xinh SUNG SƯỚNG LẦN CUỐI trong NHÀ NGHỈ trước khi bị vợ thuê giang hồ "xử" đẹp. Án mạng xuất phát từ "đơn đặt hàng" trong cơn uấ...
 • 5
 • 1 tháng trước

23:31

Trùm Ma Túy Văn Kính Dương Lộ Bí Quyết Bán Lẻ | Ông Trùm Tập 1 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 11/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 11/6/2018 | Trùm MA TÚY Văn Kính Dương lộ BÍ QUYẾT BÁN LẺ | ÔNG TRÙM TẬP 1 | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | ANTV ------------------------------------------------------...
 • 35
 • 1 tháng trước

12:54

Em Dâu Độc Ác | Phim Hình Sự | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 11/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 11/6/2018 | Em dâu độc ác | PHIM HÌNH SỰ | GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM | ANTV ----------------------------------------------------------------------------------------...
 • 4
 • 1 tháng trước

12:26

Lá Đơn Ly Hôn ‘xé Toạc’ Hai Mạng Người - Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 05/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 5/6/2018 | Người đàn ông không kiếm ra tiền bị vợ mắng chửi suốt ngày sẽ như thế nào khi nghi ngờ vợ có bồ? Và án mạng xảy ra khi lá đơn ly hôn xuất hiện. Đăng k...
 • 2
 • 1 tháng trước

12:11

Tột Cùng Đau Khổ: Người Đàn Bà Cuồng Nộ - Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 04/06/2018 | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 | 21h10 Thứ 6 Trên Antv

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 | 21H10 THỨ 6 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 4/6/2018 | Người phụ nữ chịu đựng sự bạo hành của chồng đến giới hạn cuối cùng họ sẽ vùng dậy và nổi cơn cuồng nộ. Khi đó, hành vi của họ sẽ diễn biến như thế nào...
 • 6
 • 1 tháng trước

09:44

Bài Học Đẫm Máu Khi Đối Diện Với Ngáo Đá | An Ninh & Cuộc Sống | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 31/05/2018

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

AN NINH & CUỘC SỐNG | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 31/05/2018 | Hoảng loạn khi bị thanh niên ngáo đá tấn công, nữ chủ quán mất mạng oan uổng: Bài học đẫm máu khi đối diện với ngáo đá. ---------------- Chương trình Đối mặt hiểm nguy cung cấp cá...
 • 7
 • 2 tháng trước

12:28

Chồng Giúp Bạn Gái Của Vợ Thăng Hoa - Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 - 21h00 Thứ 6 | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 23/05/2018

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 - 21H00 THỨ 6 | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 23/05/2018 | Vợ sốc nặng khi bắt gặp đôi giầy của chồng ở nhà người bạn gái thân của mình. Sự thật đã phơi bày "Tin bạn mất bò" và cái giá của sự bội phản, bồ bịch, giật...
 • 5
 • 2 tháng trước

12:04

Con Rể Chửi Mẹ Vợ Vô Phúc Rồi Sát Hại Dã Man - Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm | Giải Mã Tâm Lý Tội Phạm 2018 - 21h00 Thứ 6 | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 23/05/2018

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

GIẢI MÃ TÂM LÝ TỘI PHẠM 2018 - 21H00 THỨ 6 | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 23/05/2018 | Chỉ một câu nói "sốc óc" của mẹ vợ, không làm chủ được mình, mất kiểm soát, hành động theo bản năng, người thầy giáo làng từ một người con rể ngoan hiền đã ...
 • 4
 • 2 tháng trước
Đang tải thêm