Chính Trị | Bidv Đã Cho Vay Vay 4.700 Tỷ Như Thế Nào? | Vtc1 02/06/2018

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/06/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CHÍNH TRỊ | 02/06/2018 | VTC1 | Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra TƯ, ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng trong việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.
__
📢 Tải VTC Now để theo dõi các thông tin hữu ích
🏷️ http://now.vtc.gov.vn/download.html
Đang tải