Chatbot Trên Facebook Sẽ Chính Thức Dừng Hoạt Động | Vtc1 14/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14/01/2018 | VTC1 | Facebook vừa công bố chính thức những nhân vật chatbot trả lời tự động trên Facebook sẽ không còn có thể sử dụng sau ngày 19/01/2018
Đang tải