Chatbot trên Facebook sẽ chính thức dừng hoạt động | VTC1 14/01/2018

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/01/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14/01/2018 | VTC1 | Facebook vừa công bố chính thức những nhân vật chatbot trả lời tự động trên Facebook sẽ không còn có thể sử dụng sau ngày 19/01/2018

Xem thêm