Bản Tin Địa Ốc | Fbnc

56 lượt xem 955 video

Bản Tin Địa Ốc - FBNC là kênh truyền hình tin tức - tài chính dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được phát sóng từ 6g đến 1g mỗi ngày

Thể loại: Tin tức

Kênh: Tin Tuc

Cập nhật lần cuối: 8 tháng trước

29:32

Bản Tin Địa Ốc 22/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

29/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 2 tháng trước

29:04

Bản Tin Địa Ốc 15/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

17/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 1
 • 2 tháng trước

29:10

Bản Tin Địa Ốc 08/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

09/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 2 tháng trước

30:15

Bản Tin Địa Ốc | Tạp Chí Địa Ốc 24/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

Bản Tin Địa Ốc | 26/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage...
 • 1
 • 3 tháng trước

28:32

Bản Tin Địa Ốc 17/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

18/04/2018 | » Đăngkýtheodõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xemtrựctuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịchphátsóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.faceboo...
 • 0
 • 3 tháng trước

29:08

Bản Tin Địa Ốc 27/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/03/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

26:48

Bản Tin Địa Ốc 13/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

14/03/2018 | Mời các bạn theo dõi kênh FBNC trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC
 • 1
 • 4 tháng trước
Đang tải thêm