Em Gái Mưa Cover Contest

0 lượt xem 395 video

Em Gái Mưa Cover Contest

Thể loại: Thiếu nhi

Kênh: Hương Tràm Singer

Cập nhật lần cuối: 12 ngày trước

06:00

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thanh Mỹ Trần - 392

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thanh Mỹ Trần - 392 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:24

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Mỹ Linh - 368

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Mỹ Linh - 368 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:49

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Kevin Trần - 360

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Kevin Trần - 360 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:23

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Chung Phuong Mai - 338

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Chung Phuong Mai - 338 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:24

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hữu Hưng - 319

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hữu Hưng - 319 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:20

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thương Võ Singer - 393

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thương Võ Singer - 393 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:01

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thành Công - 391

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thành Công - 391 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:25

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Quỳnh Phương Nguyễn - 390

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Quỳnh Phương Nguyễn - 390 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái M...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:05

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Pt Thanh - 389

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | PT Thanh - 389 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:56

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phuong Thao - 388

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phuong Thao - 388 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của c...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:29

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phương Di - 387

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phương Di - 387 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:21

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phan Quốc Phong - 386

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phan Quốc Phong - 386 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:26

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Vân Anh - 380

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Vân Anh - 380 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa củ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:34

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phạm Thị Phương Anh - 385

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phạm Thị Phương Anh - 385 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái M...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:39

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phạm Ngọc Anh Thư - 384

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phạm Ngọc Anh Thư - 384 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái M...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:43

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | The Flash - 383

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | The Flash - 383 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:28

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nhi Lan - 382

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nhi Lan - 382 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:42

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nhan Tran - 381

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nhan Tran - 381 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:24

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Tiến Việt - 379

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Tiến Việt - 379 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:05

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thu Trang - 378

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thu Trang - 378 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:06

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thị Vân - 377

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thị Vân - 377 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa củ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:55

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thị Thùy Diên - 376

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thị Thùy Diên - 376 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:36

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thị Quỳnh - 375

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thị Quỳnh - 375 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:47

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyen Thi Huyen Nga - 372

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyen Thi Huyen Nga - 372 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:24

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thị Giao - 371

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thị Giao - 371 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:17

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyen Hong Hanh - 370

Hương Tràm Singer

💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm!!! #EGMCoverContest #EMGÁIMƯA #Huo...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:20

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Ngô Thơ - 369

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Ngô Thơ - 369 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:15

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Minh Ái - 367

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Minh Ái - 367 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:10

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Linh Tuan - 366

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Linh Tuan - 366 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:49

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Linh Tran -365

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Linh Tran -365 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:13

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Linh Dương - 364

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Linh Dương - 364 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:08

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lê Thị Thu Huyền - 363

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Lê Thị Thu Huyền - 363 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:23

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lê Thị Huỳnh Như - 362

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | LÊ THỊ HUỲNH NHƯ - 362 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:31

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Khanh Nguyễn - 361

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Khanh Nguyễn - 361 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:52

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hương Nguyễn - 359

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hương Nguyễn - 359 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:00

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Huấn Chu - 358

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Huấn Chu - 358 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:07

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hồng Vân Nguyễn - 357

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hồng Vân Nguyễn - 357 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:22

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hoàng Sơn Lâm - 355

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hoàng Sơn Lâm - 355 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:59

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hằng Thanh - 354

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hằng Thanh - 354 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:57

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hà Hiếu - 353

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hà Hiếu - 353 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

06:00

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thanh Mỹ Trần - 347

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thanh Mỹ Trần - 347 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:21

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Giang Bùi - 352

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Giang Bùi - 352 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:22

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Eric Huynh - 351

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Eric Huynh - 351 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:30

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lee Yang - 350

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Lee Yang - 350 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:17

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thanh Ngân - 349

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thanh Ngân - 349 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:16

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hùng Nhím - 348

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hùng Nhím - 348 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:34

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Thị Phương - 346

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Thị Phương - 346 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mư...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:22

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thanh Huy - 345

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thanh Huy - 345 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:04

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Ho Nhu Truc - 344

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Ho Nhu Truc - 344 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của c...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:24

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Cao Thanh Phương - 342

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Cao Thanh Phương - 342 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:23

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thuỳ Trang - 341

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thuỳ Trang - 341 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:59

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phúc Cao - 340

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phúc Cao - 340 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:25

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Ngan Hoa - 339

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Ngan Hoa - 339 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:57

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lan Tintin - 341

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Lan Tintin - 341 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:48

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Huỳnh Sang - 340

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Huỳnh Sang - 340 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:53

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Ngọc Trâm - 339

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Ngọc Trâm - 339 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:14

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Bảo Ngọc - 337

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Bảo Ngọc - 337 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:35

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Artclub Ffl - 336

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | ArtClub FFL - 336 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của c...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:18

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Cuong Police - 335

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Cuong police - 335 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:32

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Duyên Trần - 334

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Duyên Trần - 334 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:08

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Đức Huy - 333

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Đức Huy - 333 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

10:07

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Đỗ Minh Triết - 332

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Đỗ Minh Triết - 332 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:31

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Đinh Khang An - 331

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Đinh Khang An - 331 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:21

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Diễm Đặng - 330

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Diễm Đặng - 330 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:08

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Dạ Lan - 329

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Dạ Lan - 329 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:58

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Team Vin - 328

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Team VIN - 328 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:33

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Chung Phương Mai - 327

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Chung Phương Mai - 327 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:26

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Chu Thuý Quỳnh - 326

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Chu Thuý Quỳnh - 326 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa củ...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:55

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Chang Vi - 325

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Chang Vi - 325 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:59

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Cảnh - 324

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Cảnh - 324 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ Hư...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:26

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Boy Lexus - 323

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Boy Lexus - 323 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

00:58

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Bồ Công Anh - 322

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Bồ Công Anh - 322 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của c...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:23

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Bình Minh - 321

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Bình Minh - 321 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:27

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Bảo Jen​ - 320

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Bảo Jen​ - 320 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:49

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Bắp Níp - 318

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Bắp Níp - 318 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:03

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Quế Anh - 317

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Quế Anh - 317 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:46

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Quyen Pham - 300

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Quyen Pham - 300 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của c...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:13

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nhân Hoàng Võ - 292

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nhân Hoàng Võ - 292 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:51

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Trung Hồ - 309

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Trung Hồ - 309 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:26

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lý Việt Hùng - 273

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Lý Việt Hùng - 273 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:07

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Hồng Vân Nguyễn - 257

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Hồng Vân Nguyễn - 257 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:12

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Đoàn Quốc Vương - 236

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Đoàn Quốc Vương - 236 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:57

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Đoàn Minh Thắng - 235

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Đoàn Minh Thắng - 235 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:56

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Lưu Thu Hiền - 315

Hương Tràm Singer

💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm!!! #EGMCoverContest #EMGÁIMƯA #Huo...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:04

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Ron & Phương Minh - 314

Hương Tràm Singer

💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm!!! #EGMCoverContest #EMGÁIMƯA #Huo...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:12

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Quan Le - 299

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Quan Le - 299 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:30

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phan Trung Hậu - 297

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phan Trung Hậu - 297 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa củ...
 • 0
 • 10 tháng trước

04:37

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thu Pham - 304

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thu Pham - 304 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca s...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:45

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Dương Việt Hoàng - 303

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Dương Việt Hoàng - 303 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:23

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phi Khanh - 298

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phi Khanh - 298 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

03:21

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nyn Nguyễn Cover - 295

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nyn Nguyễn Cover - 295 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:14

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thảo Lê - 302

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thảo Lê - 302 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

05:06

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Phạm Minh Tuấn - 296

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Phạm Minh Tuấn - 296 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa củ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:59

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Thắm Trương - 301

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Thắm Trương - 301 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:59

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nhật Thông - 293

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nhật Thông - 293 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca...
 • 0
 • 10 tháng trước

02:14

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Ni Doan - 294

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Ni Doan - 294 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa của ca sĩ...
 • 0
 • 10 tháng trước

01:56

Egmcovercontest | Em Gái Mưa | Nguyễn Tú Uyên - 291

Hương Tràm Singer

EGMCoverContest | EM GÁI MƯA | Nguyễn Tú Uyên - 291 💥"HOT!! CUỘC THI COVER “EM GÁI MƯA”, CƠ HỘI SONG CA CÙNG HƯƠNG TRÀM VÀ NHẬN NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG 👨‍🎤👩‍🎤Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có khả năng ca hát và yêu thích ca khúc Em Gái Mưa c...
 • 0
 • 10 tháng trước
Đang tải thêm