Tìm thấy 70 kết quả

VIDEO

01:59

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Dương Triệu Vũ Có Hành Động Bất Ngờ Với Cậu Học Trò Bán Kẹo Kéo 22/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

22/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 26 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:10

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Khả Như Đùng Đùng Nổi Giận Đuổi Ngô Kiến Huy Ra Khỏi Sân Khấu 22/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

22/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 21 lượt xem
 • 1 tháng trước

07:30

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[7]: Uptown Funk, Chuyện Nhỏ - Thiên Thanh, Phi Long 18/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

18/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 32 lượt xem
 • 1 tháng trước

10:54

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[8]: Cát Bụi, Hạ Trắng - Phương Linh, Minh Anh 17/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

17/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 28 lượt xem
 • 1 tháng trước

08:07

Thvl|tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2–tập 8[5]: Hà Nội 12 Mùa Hoa... - Phương Nhi, Khánh Linh 17/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

17/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 34 lượt xem
 • 1 tháng trước

06:20

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[4]: Gặp Mẹ Trong Mơ - Ngọc Giàu, Văn Minh 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 32 lượt xem
 • 1 tháng trước

05:39

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[3]: Rực Rỡ Tháng Năm, Lạc Trôi - Bích Ngọc, Ngọc Ánh 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 23 lượt xem
 • 1 tháng trước

14:07

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[2]: Chiều Chiều (chiều Xuân Xa Nhà) - Ngọc Diệp, Hoài An 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 28 lượt xem
 • 1 tháng trước

07:03

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[1]: Em Đi Chùa Hương, Bà Rằn Bà Rí - Thu Hăng, Trâm Anh 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 23 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:51

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí: Ốc Thanh Vân Bật Khóc Nức Nở Khi Nghe Học Trò Hát "gặp Mẹ Trong Mơ" 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 20 lượt xem
 • 1 tháng trước

02:43

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cười Ngất Với Hình Thể Khó Hiểu Của Ngô Kiến Huy 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 17 lượt xem
 • 1 tháng trước

02:07

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Ngô Kiến Huy, Khả Như Nhí Nhảnh Hơn Cả Học Trò 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 52 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:37

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí: Khi Ngô Kiến Huy Muốn Nói Từ 'huế Xưa' Nhưng Không Được Dùng Lời Nói 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 18 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:56

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Ngô Kiến Huy "gây Sốt" Khi Diện Đầm Xòe "chặt Chém" Khả Như 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 23 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:45

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Hotboy Tiến Dũng Lại Được Giao Trọng Trách Khó Khăn 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 22 lượt xem
 • 1 tháng trước

07:16

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[7]: Huế Xưa - Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Ngô Văn Tuấn Tú 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 29 lượt xem
 • 2 tháng trước

09:20

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[6]: Ôi Quê Tôi, Về Ăn Cơm - Hoàng Ánh, Tuyết Mai 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 18 lượt xem
 • 2 tháng trước

09:45

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[5]: Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu - Vũ Tiến Dũng, Phạm Bích Ngọc 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 24 lượt xem
 • 2 tháng trước

08:44

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[4]: Anak (child), Sa Mưa Giông - Nguyễn Hải An, Duyên Khuê 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 16 lượt xem
 • 2 tháng trước

07:38

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[3]: Con Cò - Nguyễn Phương Linh, Trịnh Ngọc Minh Anh 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 15 lượt xem
 • 2 tháng trước

06:44

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 7[1]: Chạy, Người Lạ Ơi - Bùi Vũ Kim Anh, Chu Thị Ngọc Ánh 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 12 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:40

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Ngô Kiến Huy Nhảy Đến "ngất Xỉu" Trên Sân Khấu 08/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

08/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 11 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:49

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Hé Lộ 2 Giọng Hát Khiến Ngô Kiến Huy Bị "rối Loạn Giới Tính" 08/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

08/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 9 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:02

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Dương Triệu Vũ Tự Tay Làm Món Ốp La Cho Học Trò 08/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

08/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 11 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:14

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | Thvl | Hai Giọng Ca Ngọt Ngào Lấy Nước Mắt Khán Giả Với Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè 30/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | 30/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lạ...
 • 10 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:37

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí: Mc Nguyên Khang Bất Ngờ Bị Huỳnh Lập "tát" Ngã Lăn Trên Sân Khấu 30/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

30/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 10 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:59

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cẩm Ly, Huỳnh Lập Mang Áo Dài Vào Lớp Tạo Cảm Hứng Cho Học Trò 28/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

28/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 12 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:41

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cẩm Ly, Huỳnh Lập Bế Em Bé Vào Lớp Dạy Học Trò 28/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

28/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 35 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:23

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cẩm Ly, Huỳnh Lập Táo Bạo Cho Học Trò Kết Hợp Dân Ca Ba Miền 28/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

28/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 11 lượt xem
 • 2 tháng trước

10:35

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 5[5]: Tân Thời, Ăn Gì Đây - Châu Linh, Phạm Công Danh 25/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

25/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 41 lượt xem
 • 2 tháng trước

12:36

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 5[2]: Mưa Hồng, Tuổi 13 - Hải Yến, Khánh Linh, Minh Ngọc 25/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

25/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 94 lượt xem
 • 2 tháng trước

10:40

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 5[4]: Ngủ Đi Con Yêu - Nguyễn Vũ Cẩm Linh, Phạm Anh Thư 25/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

25/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 29 lượt xem
 • 2 tháng trước

09:15

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 5[1]: Thím Hai Lúa, Cô Ba Sài Gòn - Phương Nhi, Gia Hân 25/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

25/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 57 lượt xem
 • 2 tháng trước

14:54

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2– Tập 5[3]: Đào Liễu, Phẩm Tuyết,..- Ngọc Diệp, Hoài An, Hoài Nam 25/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

25/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 80 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:16

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | Thvl | Với "ăn Gì Đây", Hai Tài Năng Nhí Chứng Tỏ Không Kém Cạnh Phiên Bản Gốc Của Hòa Minzy 24/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | 24/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lạ...
 • 119 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:15

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | Thvl | Làm Quen Hai Thiên Thần Nhỏ Đến Từ Hà Nội Biết Đàn Piano, Nhảy Dance Sport Và Hát Opera 18/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | 18/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lạ...
 • 120 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:20

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | Thvl | Nguyên Khang Mắt Long Lanh Nghe Thí Sinh Nhí Kể Về Đặc Sản Quê Hương 17/04/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí | 17/04/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lạ...
 • 66 lượt xem
 • 2 tháng trước