Tìm thấy 3468 kết quả

VIDEO

05:48

Sao nhập ngũ (SS3) - Preview Tập 1: Kỷ luật thép

Sao Nhập Ngũ

 • 168 lượt xem
 • 3 tháng trước
Xem full tập tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-f905943.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

00:53

[Trailer Tập 2] Sao nhập ngũ (SS3): Vào khuôn khổ

Sao Nhập Ngũ

 • 162 lượt xem
 • 3 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

01:10

Sao nhập ngũ (SS3): KLT|Trung đội trưởng - Soái ca bí ẩn

Sao Nhập Ngũ

 • 143 lượt xem
 • 3 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:44

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 3: Luyện thép

Sao Nhập Ngũ

 • 18 lượt xem
 • 22 ngày trước
Xem tiếp tập 4 tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-ss4-bong-hong-thep-tap-4-khong-guc-nga-f906969.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

00:44

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Hương Giang Idol "khoe" mang bikibi đi nhập ngũ

Sao Nhập Ngũ

 • 19 lượt xem
 • 1 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

31:31

Sao nhập ngũ (SS3): KLT|Tập 8: Thử thách cuối cùng

Sao Nhập Ngũ

 • 28 lượt xem
 • 1 tháng trước
Siêu hot! "Sao nhập ngũ" lần đầu tiên ra mắt phiên bản nữ có sự tham gia của Hương Giang Idol, Khả Ngân, Nhung Gumiho và Mai Ngô. Click tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-ss4-bong-hong-thep-tap-1-nhap-ngu-f906966.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:29

Sao nhập ngũ (SS3): KLT|Tập 2: Vào khuôn khổ

Sao Nhập Ngũ

 • 67 lượt xem
 • 3 tháng trước
Link tập 3: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-ss3-ky-luat-thep-tap-3-f906235.html
Khắc Việt cùng Vương Anh, Huy Cung bắt đầu làm quen với việc tập thể dục buổi sáng bằng 10 vòng chạy quanh sân, báo động đêm và những tác phong, điều lệ cơ bản của quân đội.
Việc học tập không quá vất vả nhưng những điều lệ, tác phong "chuẩn từng ly" đã "làm khó" cho 3 anh chàng nổi tiếng.
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

01:31

Sao nhập ngũ (SS3): KLT| Khắc Việt, Huy Cung, Vương Anh bị "cưỡng chế" cắt tóc

Sao Nhập Ngũ

 • 88 lượt xem
 • 3 tháng trước
Bà chàng trai, với 3 cá tính khác nhau, họ tham gia quân ngũ với những lý do riêng. Ngày đầu tiên nhập ngũ, họ đã đối mặt với thử thách đầu tiên: cắt tóc 3 phân để trở thành những chiến sỹ thực thụ.
Xem full tập tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-f905943.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

27:21

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 1: Nhập ngũ

Sao Nhập Ngũ

 • 18 lượt xem
 • 1 tháng trước
Xem tiếp tập 2 tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/Sao-Nhap-Ngu-SS4-Bong-Hong-Thep-Tap-2-Dem-Dau-Tien-f906967.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:45

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 2: Đêm đầu tiên

Sao Nhập Ngũ

 • 12 lượt xem
 • 29 ngày trước
Xem tập 3 tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-ss4-bong-hong-thep-tap-3-luyen-thep-f906968.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

02:48

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Phụ nữ là "chúa rắc rối"

Sao Nhập Ngũ

 • 11 lượt xem
 • 1 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:45

Sao nhập ngũ (SS3): KLT|Tập 1: Kỷ luật thép

Sao Nhập Ngũ

 • 54 lượt xem
 • 3 tháng trước
Kỷ luật thép của Trung đoàn bộ binh đã khiến ba chàng trai bối rối ngay khi bước chân vào đơn vị, liên tiếp các tình huống xảy ra đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ và gây áp lực lên tinh thần của họ.
Xem tiếp tâp 2- "Vào khuôn khổ" tại địa chỉ: https://goo.gl/B8CDL9
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

03:02

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Bùi Lý Thiên Hương, SBD 326

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 1 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Bùi Lý Thiên Hương, SBD 326
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

1:14:31

The Face Vietnam 2017 - Tập 9 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2

THE FACE VIETNAM

 • 46 lượt xem
 • 3 tháng trước
Càng gần đến cuối chặng đường cuộc thi, The Face - Gương mặt thương hiệu sẽ mang đến những thử thách chuyên nghiệp hơn và khó khăn hơn đến với các cô gái top 5 the face. Trong tập 9 với 2 thử thách “chụp ảnh phép màu selfie kép” và “diễn xuất với chủ đề quyến rũ” sẽ giúp các cô gái trau dồi khả năng diễn xuất cũng như photoshoot chuyên nghiệp hẵn và tuần này cũng phải nói lời chia tay với 1 thí sinh tiếp theo.

Tập Full The Face Vietnam 2017 phát sóng trên VTV3 ngày 30/07/2017.

► Subscribe YouTube VIVA Shows: http://bit.ly/VIVAShows
►Instagram: thefacevietnam_official
►Fanpage: https://www.facebook.com/TheFaceVietNamOfficial/

The Face là một chương trình truyền hình thực tế được tổ chức nhằm mục đích tìm ra người mẫu hội tụ đủ những tố chất để trở thành gương mặt đại diện, đại sứ cho các nhãn hàng, thương hiệu.
The Face Vietnam 2017 các thí sinh tham gia chương trình được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng của một người mẫu và tất cả các thử thách mà The Face đặt ra đều gắn liền với thực tế cuộc sống và nghề nghiệp đầy khắc nghiệt ngoài đời thực.
Với những cuộc tuyển chọn diễn ra trên khắp cả nước, các thí sinh của The Face Vietnam mùa 2 đã phải trải qua những vòng casting khá gay gắt để có thể giành được 1 trong số 12 vị trí tại “khu nhà chung”. 12 thí sinh này sẽ được chia làm 3 đội với sự dẫn dắt của 3 HLV danh tiếng: HLV Lan Khuê, HLV Minh Tú, HLV Hoàng Thùy để tìm ra quán quân Gương Mặt Thương Hiệu Mùa 2.

48:32

Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Tập 03 FULL HD - Tôi thanh lịch | Miss Universe Vietnam

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 4 lượt xem
 • 8 ngày trước
Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Tập 03 FULL HD - Tôi thanh lịch | Miss Universe Vietnam
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

00:52

[Trailer Tập 3] Sao nhập ngũ (SS3): Nửa đêm bắt trộm

Sao Nhập Ngũ

 • 44 lượt xem
 • 3 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

30:14

BẠN MUỐN HẸN HÒ | Tập 306 - FULL | Thanh Phong - Ngọc Ánh | Duy Tâm - Phi Phụng | 040917👫

Bạn muốn hẹn hò?

 • 37 lượt xem
 • 2 tháng trước
BẠN MUỐN HẸN HÒ | Tập 306 - FULL | Thanh Phong - Ngọc Ánh | Duy Tâm - Phi Phụng | 040917👫

✅ Đăng kí theo dõi/Subscribe: http://bit.ly/SubscribeBanMuonHenHo
✅ Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/Banmuonhenho
► Playlist các tập FULL đã phát sóng: http://bit.ly/playlistBanMuonHenHo-full
► Playlist từng cặp đôi: http://bit.ly/playlistBanMuonHenHo

🎬 Nội dung:
Thanh Phong - Ngọc Ánh và Duy Tâm - Phi Phụng sẽ là 2 cặp đôi tiếp tục góp mặt trong hành trình mai mối của Quyền Linh - Cát Tường. Liệu rằng tuần này ông tơ bà nguyệt có thành công se duyên cho 4 bạn trẻ?

💡 Cú pháp tìm nhanh: bạn muốn hẹn hò, ban muon hen ho, bạn muốn hẹn hò tập 306, ban muon hen ho tap 306, ban muon hen ho 306, bạn muốn hẹn hò 306, ban muon hen ho #306, bạn muốn hẹn hò #306, BMHH tập 306, BMHH tap 306, BMHH #306, BMHH 306

📺 Giới thiệu chương trình:
“BẠN MUỐN HẸN HÒ?” là series truyền hình nổi tiếng đã “mai mối” thành công cho hàng ngàn cặp đôi. Các bạn trẻ có nguyện vọng tìm kiếm “một nửa của mình” sẽ gửi thư đăng ký về chương trình. Dựa vào đặc điểm, tính cách và những yêu cầu về “người trong mộng” của người tham dự, BTC sẽ tìm ra 1 người phù hợp nhất để “mai mối”.

Tại buổi ghi hình, hai bạn nam nữ sẽ được trò chuyện để có thể thấu hiểu về nhau và tiến đến hẹn hò. Điều thú vị nhất là người tham dự sẽ được ngăn cách với nhau bởi một bức rèm. Các bạn sẽ không được thấy mặt nhau cho đến khi đã trò chuyện xong. Khi đó, các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt nhau và quyết định xem có nên hẹn hò với nhau hay không.

🔔 KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG:
- Hàng tuần vẫn có 2 tập với 4 cặp đôi khác nhau.
+ Kênh HTV7: 15H20 Chủ Nhật & 22H45 Thứ Hai.

- Ngoài ra sẽ có thêm hai khung giờ phát lại:
+ Kênh HTV7: phát lại 8H00 sáng Thứ Ba.
+ Kênh HTV9: phát lại 8H40 sáng Thứ Năm.

🚩 Theo dõi các thông tin về BẠN MUỐN HẸN HÒ? :
💠Đăng kí tham gia qua ☎ HOTLINE: 0916.861.099 (Giờ hành chính)
💠 Cách thức đăng kí tham gia chương trình: http://bit.ly/HuongDanDangKi-BMHH
💠 Cách thức tham gia MAI MỐI ONLINE: http://bit.ly/ThamGiaBMHH-MaiMoiOnline
📧 Email: banmuonhenho@gmail.com
🌐 Website: http://mcv.com.vn
🌐 Youtube:
https://www.youtube.com/MCVMedia
https://www.youtube.com/MCVTV
🌐 Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/MCVMedia
http://www.dailymotion.com/MCVTV

02:05

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Hương Giang Idol được bầu làm Tiểu đội trưởng

Sao Nhập Ngũ

 • 9 lượt xem
 • 1 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

30:08

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 4: Không gục ngã

Sao Nhập Ngũ

 • 6 lượt xem
 • 15 ngày trước
Xem tập 5 tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/sao-nhap-ngu-ss4-bong-hong-thep-tap-5-nhanh-hon-nguy-hiem-hon-f906970.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

01:33

TOP 13 Tôi Thanh lịch, H'Hen Niê SBD 424

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, H'Hen Niê SBD 424
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:30

Trailer Tập 4 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017"

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
Trailer Tập 4 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017"
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:41

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Phạm Lê Bình Sơn, SBD 239

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Phạm Lê Bình Sơn, SBD 239
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

02:14

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Trình Thị Mỹ Duyên, SBD 414

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Trình Thị Mỹ Duyên, SBD 414
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

02:13

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, SBD 346

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, SBD 346
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

02:12

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Mai Anh, SBD 327

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Mai Anh, SBD 327
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:57

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Nguyễn Thị Thơm, SBD 210

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Nguyễn Thị Thơm, SBD 210
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

02:17

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Lê Thanh Tú, SBD 127

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Lê Thanh Tú, SBD 127
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

03:06

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Hoàng Như Ngọc, SBD 335

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Hoàng Như Ngọc, SBD 335
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:47

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Bùi Thanh Hằng, SBD 314

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Bùi Thanh Hằng, SBD 314
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

30:28

Sao nhập ngũ (SS3): KLT|Tập 4: Bỏ cuộc

Sao Nhập Ngũ

 • 24 lượt xem
 • 2 tháng trước
Xem tiếp tập 5 tại địa chỉ: http://phim.keeng.vn/s-f906240.html
Ở tập thứ 4 của chương trình Sao nhập ngũ, Khắc Việt cùng Vương Anh, Huy Cung phải bước vào huấn luyện cường độ cao như những chiến sỹ thực thụ. Liệu những thử thách của chương trình có làm khó 3 anh chàng showbiz?
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

02:36

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Cảm nhận của 4 nữ tân binh ngày đầu nhập ngũ

Sao Nhập Ngũ

 • 7 lượt xem
 • 1 tháng trước
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:10

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 5: Nhanh hơn, nguy hiểm hơn

Sao Nhập Ngũ

 • 3 lượt xem
 • 8 ngày trước
Link tập 6: http://phim.keeng.vn/s-f906971.html
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

29:52

Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 6: Chớp lửa nơi đầu nòng

Sao Nhập Ngũ

 • 1 lượt xem
 • Hôm qua
Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.
Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvn
Fanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu

00:31

Trailer Bán kết, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • Hôm nay
Trailer Bán kết, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017
Đặt vé xem bán kết tại đây: http://hoahauhoanvuvietnam.com/thong-tin-dat-ve-dem-ban-ket-va-chung-ket-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-190-0-0-article.html

Chi tiết tại:
Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

03:16

Lê Thanh Tú giành chiến thắng thử thách "Tôi tự Tin" | Miss Universe Vietnam 2017

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
Lê Thanh Tú giành chiến thắng thử thách "Tôi tự Tin" | Miss Universe Vietnam 2017
-------------------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:38

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Lê Thị Thu Trang, SBD 121

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Lê Thị Thu Trang, SBD 121
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

03:09

TOP 13 Tôi Thanh lịch, Ngô Thị Cẩm Tú, SBD 314

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
TOP 13 Tôi Thanh lịch, Ngô Thị Cẩm Tú, SBD 314
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/

01:57

Chu Thị Minh Trang giành chiến thắng thử thách "Tôi thanh lịch"

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

 • 0 lượt xem
 • 2 ngày trước
Chu Thị Minh Trang giành chiến thắng thử thách "Tôi thanh lịch"
---------------------------------------
👉 Đăng ký để xem thêm: http://yeah1.net/MissUniverseVietnam

Official Fanpage Miss Universe Vietnam: https://www.facebook.com/MissUniverseVietnam/

Official Instagram Miss Universe Vietnam:
https://www.instagram.com/missuniversevietnam/