Tìm thấy 1 kết quả

VIDEO

01:33

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Mặt Trời Biến Mất?

Did You Know

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mặt trời đột nhiên biến mất? Đầu tiên : Trái đất sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời chỉ sau khoảng 8 phút biết mất. 1 Ngày: Ở trái đất chúng ta sẽ thấy mọi thứ như ban đêm, không có mặt trăng bởi vì không có gì phản sáng nữa...
  • 3 lượt xem
  • 9 tháng trước