Tìm thấy 34018 kết quả

VIDEO

29:15

60 Giây Sáng - Ngày 21/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 601 lượt xem
 • 1 tháng trước
21/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

02:36

60 giây | Thông tin về vụ cháy chung cư Carina 23/03/2018

Tin Tuc

 • 1.1K lượt xem
 • 2 tháng trước
60 giây | 23/03/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

23:55

60 Giây Chiều - Ngày 06/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 576 lượt xem
 • 2 tháng trước
06/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

26:18

60 Giây Chiều - Ngày 13/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 430 lượt xem
 • 1 tháng trước
13/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:37

60 Giây Chiều - Ngày 14/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 383 lượt xem
 • 1 tháng trước
14/04/2018 | 60 Giây Chiều - Ngày 14/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:29

60 Giây Chiều - Ngày 09/03/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 1.0K lượt xem
 • 2 tháng trước
10/03/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

24:29

60 Giây Chiều - Ngày 19/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 220 lượt xem
 • 1 tháng trước
19/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

28:41

60 Giây Sáng - Ngày 26/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 172 lượt xem
 • 26 ngày trước
26/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:45

60 giây | Chặng 18 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 18/04/2018

Tin Tuc

 • 214 lượt xem
 • 1 tháng trước
60 giây | 18/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:43

60 giây | Chặng 24 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 26/04/2018

Tin Tuc

 • 168 lượt xem
 • 26 ngày trước
60 giây | 26/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:33

60 Giây Chiều - Ngày 21/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 191 lượt xem
 • 1 tháng trước
21/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

24:46

60 Giây Chiều - Ngày 24/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 173 lượt xem
 • 28 ngày trước
24/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:53

60 Giây Chiều - Ngày 25/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 167 lượt xem
 • 27 ngày trước
25/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

28:03

60 Giây Sáng - Ngày 20/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 187 lượt xem
 • 1 tháng trước
20/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

25:12

60 Giây Chiều - Ngày 02/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 323 lượt xem
 • 2 tháng trước
02/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

00:41

60 Giây - 9X Tách Chiết Thuốc Tây Làm Ma Túy 06/04/2018

Tin Tuc

 • 466 lượt xem
 • 2 tháng trước
06/04/2018 | 60 Giây - 9X Tách Chiết Thuốc Tây Làm Ma Túy

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

00:00

60 Giây - Ngày 24/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 251 lượt xem
 • 28 ngày trước
24/04/2018 | 60 Giây - Ngày 24/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:52

60 giây | Chặng 21 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 23/04/2018

Tin Tuc

 • 160 lượt xem
 • 29 ngày trước
60 giây | 23/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

25:40

60 Giây Chiều - Ngày 17/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 188 lượt xem
 • 1 tháng trước
17/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:58

60 giây | Chặng 13 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 12/04/2018

Tin Tuc

 • 204 lượt xem
 • 1 tháng trước
60 giây | 12/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:55

60 Giây Chiều - Ngày 23/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 145 lượt xem
 • 29 ngày trước
23/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

25:21

60 Giây Chiều - Ngày 16/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 176 lượt xem
 • 1 tháng trước
16/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:56

60 giây | Chặng 20 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 20/04/2018

Tin Tuc

 • 154 lượt xem
 • 1 tháng trước
60 giây | 20/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:58

60 giây | Chặng 25 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 26/04/2018

Tin Tuc

 • 123 lượt xem
 • 26 ngày trước
60 giây | 26/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:47

60 giây | Chặng 23 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 23/04/2018

Tin Tuc

 • 129 lượt xem
 • 29 ngày trước
60 giây | 23/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:40

60 Giây Chiều - Ngày 22/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 128 lượt xem
 • 1 tháng trước
22/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:00

60 Giây - Ngày 23/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 194 lượt xem
 • 29 ngày trước
23/04/2018 | 60 Giây - Ngày 23/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

26:16

60 Giây Chiều - Ngày 20/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 134 lượt xem
 • 1 tháng trước
20/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

03:54

THDT Tổng Hợp | Sự thật về cây còng "phun nước" ở Lai Vung | THDT 02/04/2018

Truyền Hình Đồng Tháp - THDT

 • 108 lượt xem
 • 2 tháng trước
THDT Tổng Hợp | 02/04/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy

Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung thông tin, tin tức, giải trí hấp dẫn được phát sóng trên kênh THĐT1.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
* Địa chỉ: số 16, đường Trần Phú, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
* Điện thoại: (0277) 3 854364 * Fax: (0277) 3 883 233
* Email: youtube@thdt.vn
* Website: http://www.thdt.vn
* YouTube: https://goo.gl/YUVUdy
* Facebook: https://www.facebook.com/DongThapTVonline
* Zalo: http://zalo.me/DongThapTV

28:04

60 Giây Sáng - Ngày 12/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 155 lượt xem
 • 1 tháng trước
12/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

01:18

60 giây | Nguyên Nhân Vụ Cháy Chung Cư Carina 30/03/2018

Tin Tuc

 • 220 lượt xem
 • 2 tháng trước
60 giây | 30/03/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

00:45

60 giây | Chặng 4 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 02/04/2018

Tin Tuc

 • 193 lượt xem
 • 2 tháng trước
60 giây | 02/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

00:59

60 Giây - Chặng 12 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 11/04/2018

Tin Tuc

 • 231 lượt xem
 • 1 tháng trước
11/04/2018 | 60 Giây - Chặng 12 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:34

60 giây | Chìm Tàu Cao Tốc Ở Cần Giờ 09/04/2018

Tin Tuc

 • 150 lượt xem
 • 1 tháng trước
60 giây | 09/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://goo.gl/TB1Y2e

Tin Nóng 60 giây: http://goo.gl/tRAhWu

00:58

60 Giây - Chặng 17 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018 16/04/2018

Tin Tuc

 • 191 lượt xem
 • 1 tháng trước
16/04/2018 | 60 Giây - Chặng 17 Cúp Truyền Hình Tp.HCM 2018

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:00

60 Giây - Ngày 15/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 196 lượt xem
 • 1 tháng trước
15/04/2018 | 60 Giây - Ngày 15/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:00

60 Giây - Ngày 17/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 179 lượt xem
 • 1 tháng trước
17/04/2018 | 60 Giây - Ngày 17/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

01:01

60 giây | Kinh Đô Resort Đìu Hiu Vì Sạt Lở 20/04/2018

Tin Tuc

 • 106 lượt xem
 • 1 tháng trước
60 giây | 20/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

27:04

60 Giây Chiều - Ngày 09/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 142 lượt xem
 • 1 tháng trước
09/04/2018 | Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

00:00

60 Giây - Ngày 13/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Tin Tuc

 • 197 lượt xem
 • 1 tháng trước
13/04/2018 | 60 Giây - Ngày 13/04/2018 - Tin Tức Mới Nhất

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT

01:00

60 Giây - Không Khóa Thuê Bao Sau Ngày 24/04 24/04/2018

Tin Tuc

 • 94 lượt xem
 • 28 ngày trước
24/04/2018 | 60 Giây - Không Khóa Thuê Bao Sau Ngày 24/04

Kênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.

Đăng Ký Để Cập Nhật Các Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4

Tin Nóng 60 giây: https://bit.ly/2Ex6JcT