Tìm thấy 111 kết quả

VIDEO

09:13

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 12[5]: Lk Linh Hồn Tượng Đá - Nam Cường, Phú Quí, Thúy Huyền | Thvl Giải Trí 09/02/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 09/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quí, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương ...
 • 77
 • 5 tháng trước

06:25

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 12[1]: Trăm Nhớ Ngàn Thương - Phương Dung, Thái Châu, Họa Mi 09/02/2018

Người kể chuyện tình

09/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quí, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 7
 • 5 tháng trước

03:28

Thvl | Những Chia Sẻ Của Nam Cường, Phú Quí, Thúy Huyền Trước Đêm Chung Kết Người Kể Chuyện Tình 08/02/2018

Người kể chuyện tình

08/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quí, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 49
 • 5 tháng trước

07:22

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 11[6]: Lá Thư Đô Thị - Phú Quí | Phụ Diễn: Nam Cường, Thúy Huyền.. 02/02/2018

THVL Giải Trí

02/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 76
 • 6 tháng trước

08:18

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 11[4]: Cô Bé Ngày Xưa – Triệu Long | Phụ Diễn: Phú Quí, Thúy Huyền | Thvl Giải Trí 02/02/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 02/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương ...
 • 40
 • 6 tháng trước

07:47

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 11[5]: Sầu Tím Thiệp Hồng – Thúy Huyền | Phụ Diễn: Diễm Kiều 02/02/2018

Người kể chuyện tình

02/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 65
 • 6 tháng trước

05:12

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 11[3]: Phương Dung, Thái Châu Kể Về Kỉ Niệm Với Ns Hoài Linh 02/02/2018

Người kể chuyện tình

02/02/2018 | THVL | Người kể chuyện tình – Tập 11[3]: Danh ca Phương Dung, Thái Châu kể về kỉ niệm với nhạc sĩ Hoài Linh Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc ...
 • 77
 • 6 tháng trước

01:06

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 11: Nhạc Sĩ Hoài Linh – Thiệp Hồng Mang Tên Em | Trailer 30/01/2018

Người kể chuyện tình

30/01/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 132
 • 6 tháng trước

14:34

Đông Tây Promotion Official | Thvl Giải Trí | Htv Education | Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 10[5]: Ngưu Lang Chức Nữ, Anh Còn Yêu Em - 4 Ca Sĩ 26/01/2018

THVL Giải Trí

ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL | THVL Giải Trí | HTV Education | 26/01/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyệ...
 • 41
 • 6 tháng trước

11:57

Đông Tây Promotion Official | Thvl Giải Trí | Htv Education | Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 10[2]: Nếu Hai Đứa Mình - Thúy Huyền 25/01/2018

THVL Giải Trí

ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL | THVL Giải Trí | HTV Education | 25/01/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyệ...
 • 117
 • 6 tháng trước

01:10

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 9: Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn – Thư Tình Gửi Người | Trailer | Thvl Giải Trí 16/01/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 16/01/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương ...
 • 254
 • 6 tháng trước

01:07

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 8: Nhạc Sĩ Thanh Sơn – Chuyện Tình Hoa Phượng | Trailer 09/01/2018

Người kể chuyện tình

09/01/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quý, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương trình Người kể c...
 • 195
 • 6 tháng trước