Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1

58 lượt xem 14 video

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1

Thể loại: Giải trí

Kênh: WEPRO Entertainment

Cập nhật lần cuối: 12 ngày trước

09:25

Trần Văn An - Đã Lỡ Yêu Em Nhiều | Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 09/06/2018

WEPRO Entertainment

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Trần Văn An cùng bài hát Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình Quố...
  • 4 lượt xem
  • 15 ngày trước

08:38

Nguyễn Ngọc Vi - Mashup Shape Of You & Mặt Trời Của Em | Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 09/06/2018

WEPRO Entertainment

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Nguyễn Ngọc Vi cùng bản mash up Shape of You và Mặt Trời Của Em. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truy...
  • 1 lượt xem
  • 15 ngày trước

08:19

Nguyễn Dương Thuận - Bước Đến Bên Em | Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 09/06/2018

WEPRO Entertainment

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Nguyễn Dương Thuận cùng bài hát Bước Đến Bên Em. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình...
  • 2 lượt xem
  • 15 ngày trước

09:00

Trần Đức Hiếu - Mãi Mãi Bên Nhau | Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 09/06/2018

WEPRO Entertainment

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Trần Đức Hiếu và phần trình bày Mãi Mãi Bên Nhau. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hìn...
  • 0 lượt xem
  • 15 ngày trước