Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc

121 lượt xem 33 video

NHỮNG ĐÓA NGỌC LAN - FULL HD | PHIM TRUYỆN VIỆT NAM ĐẶC SẮC

Thể loại: Giải trí

Kênh: Golden Network Official

Cập nhật lần cuối: 3 ngày trước

45:18

Những Đóa Ngọc Lan Tập 32 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 20/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim N...
 • 12 lượt xem
 • 4 ngày trước

45:26

Những Đóa Ngọc Lan Tập 33 (tập Cuối) - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 20/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim N...
 • 18 lượt xem
 • 4 ngày trước

45:13

Những Đóa Ngọc Lan Tập 31 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 20/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 8 lượt xem
 • 4 ngày trước

45:10

Những Đóa Ngọc Lan Tập 30 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 20/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 11 lượt xem
 • 4 ngày trước

45:43

Những Đóa Ngọc Lan Tập 29 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 20/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 11 lượt xem
 • 4 ngày trước

45:31

Những Đóa Ngọc Lan Tập 28 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 19/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 11 lượt xem
 • 5 ngày trước

45:29

Những Đóa Ngọc Lan Tập 27 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 19/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 8 lượt xem
 • 5 ngày trước

45:29

Những Đóa Ngọc Lan Tập 26 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 19/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 4 lượt xem
 • 5 ngày trước

45:33

Những Đóa Ngọc Lan Tập 25 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 18/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 11 lượt xem
 • 6 ngày trước

45:17

Những Đóa Ngọc Lan Tập 24 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 18/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 16 lượt xem
 • 6 ngày trước

45:40

Những Đóa Ngọc Lan Tập 23 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 15/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 34 lượt xem
 • 9 ngày trước

45:49

Những Đóa Ngọc Lan Tập 22 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 15/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 7 lượt xem
 • 9 ngày trước

45:27

Những Đóa Ngọc Lan Tập 21 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 15/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 5 lượt xem
 • 9 ngày trước

45:26

Những Đóa Ngọc Lan Tập 20 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 15/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 15 lượt xem
 • 9 ngày trước

45:30

Những Đóa Ngọc Lan Tập 19 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 14/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 6 lượt xem
 • 9 ngày trước

45:30

Những Đóa Ngọc Lan Tập 18 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 14/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 3 lượt xem
 • 10 ngày trước

45:17

Những Đóa Ngọc Lan Tập 17 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 14/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 5 lượt xem
 • 10 ngày trước

45:34

Những Đóa Ngọc Lan Tập 16 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 14/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 2 lượt xem
 • 10 ngày trước

45:33

Những Đóa Ngọc Lan Tập 15 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 13/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 10 lượt xem
 • 11 ngày trước

45:30

Những Đóa Ngọc Lan Tập 14 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 13/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 5 lượt xem
 • 11 ngày trước

45:28

Những Đóa Ngọc Lan Tập 13 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 13/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 1 lượt xem
 • 11 ngày trước

45:30

Những Đóa Ngọc Lan Tập 12 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 13/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 3 lượt xem
 • 11 ngày trước

45:33

Những Đóa Ngọc Lan Tập 11 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 12/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 5 lượt xem
 • 11 ngày trước

45:23

Những Đóa Ngọc Lan Tập 10 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 12/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 3 lượt xem
 • 12 ngày trước

45:19

Những Đóa Ngọc Lan Tập 9 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 12/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 2 lượt xem
 • 12 ngày trước

45:22

Những Đóa Ngọc Lan Tập 8 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 11/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 5 lượt xem
 • 12 ngày trước

45:25

Những Đóa Ngọc Lan Tập 7 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 11/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 7 lượt xem
 • 13 ngày trước

45:08

Những Đóa Ngọc Lan Tập 6 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 11/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 8 lượt xem
 • 13 ngày trước

45:26

Những Đóa Ngọc Lan Tập 5 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 07/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 2 lượt xem
 • 17 ngày trước

45:13

Những Đóa Ngọc Lan Tập 4 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 07/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 2 lượt xem
 • 17 ngày trước

45:33

Những Đóa Ngọc Lan Tập 3 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 07/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 4 lượt xem
 • 17 ngày trước

45:02

Những Đóa Ngọc Lan Tập 2 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 06/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 1 lượt xem
 • 17 ngày trước

45:45

Những Đóa Ngọc Lan Tập 1 - Full Hd | Phim Truyện Việt Nam Đặc Sắc | Những Đóa Ngọc Lan - Full Hd | Golden Network Official 05/06/2018

Golden Network Official

Golden Network OfficialĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG ĐÓN XEM PHIM MỚI: https://goo.gl/eUBSq6 Những Đóa Ngọc Lan là một bộ phim truyền hình tình cảm do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le trắc trở của các nhân vật trong phim. Phim Nhữn...
 • 9 lượt xem
 • 18 ngày trước