Mặt Trời Bé Con | VTV

3.4K lượt xem 90 video

Nơi tôn vinh những tài năng nhí , phát sóng trên VTV3 lúc 20:00h thứ Bảy hàng tuần.

Thể loại: Giải trí, TV Show

Kênh: Mặt Trời Bé Con

Thời gian tạo: 4 tháng trước

Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước

08:17

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - HƯƠNG MAI SAY SƯA GIỚI THIỆU DANH LAM THẮNG CẢNH VIỆT NAM ...

Mặt Trời Bé Con

VTV | 17/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 118 lượt xem
 • 1 tháng trước

05:23

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - VŨ TRỤ BAO LA NẰM GỌN TRONG TAY ĐỨC MINH 17/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 17/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 52 lượt xem
 • 1 tháng trước

03:41

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - EMERALD LẠC VÀO XỨ THẦN TIÊN 17/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 17/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 30 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:04

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - EMERALD UỐN DẺO Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN 14/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 14/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 97 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:59

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - "NINJA LOẠN THỊ" ĐỨC MINH SỢ CÔ PHẠT VÌ...VIẾT THƯ "TÌNH" ...

Mặt Trời Bé Con

VTV | 14/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 83 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:48

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 15 - HƯƠNG MAI GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT 14/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 14/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 134 lượt xem
 • 1 tháng trước

03:59

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - "CÔ BÉ RÔ BỐT" HIỀN THU 10/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 10/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 123 lượt xem
 • 1 tháng trước

02:11

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - NHẬT MINH VÀ KIẾN THỨC VỀ CHÂU MỸ 10/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 10/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 47 lượt xem
 • 1 tháng trước

04:05

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - DJ PIQUE TỪ THÁI LAN 10/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 10/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 38 lượt xem
 • 1 tháng trước

05:28

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - "NỮ HOÀNG ĐỐI ĐÁP" KHẢ HÂN 09/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 09/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 43 lượt xem
 • 1 tháng trước

08:00

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - NHÀ SỬ HỌC NHÍ GIA KHIÊM 09/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 09/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 38 lượt xem
 • 1 tháng trước

02:13

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - TEASER GIA KHIÊM 07/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 07/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 44 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:31

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - TRAILER 07/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 07/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 42 lượt xem
 • 1 tháng trước

02:27

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - TEASER KHẢ HÂN 07/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 07/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 28 lượt xem
 • 1 tháng trước

03:01

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 14 - TEASER HIỀN THU 07/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 07/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 39 lượt xem
 • 1 tháng trước

01:39

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - BẢO NGỌC....CON NHÀ NGƯỜI TA TRONG TRUYỀN THUYẾT 06/12/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 06/12/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 31 lượt xem
 • 1 tháng trước

00:31

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 13 - TRAILER 30/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 30/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 60 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:52

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 13 - TEASER EMILY 30/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 30/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 46 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:52

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 13 - TEASER MAI LINH 30/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 30/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 35 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:32

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 12 - AN KHÁNH 23/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 23/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 96 lượt xem
 • 2 tháng trước

00:31

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 12 - TRAILER 23/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 23/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 77 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:11

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 12 - LEO 23/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 23/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 159 lượt xem
 • 2 tháng trước

00:31

Mặt Trời Bé Con | VTV | MĂT TRỜI BÉ CON - TẬP 11 - TRAILER 16/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | VTV | 16/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 149 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:38

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 11- CÔ CÔNG CHÚA NHỎ PHƯƠNG ANH 16/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 16/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 81 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:05

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 11- CẬU BÉ TÍNH TOÁN SIÊU NHANH THÁI DƯƠNG 16/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 16/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 80 lượt xem
 • 2 tháng trước

03:15

VTV | MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 11- CẬU BÉ AKSHAT SIÊU CUTE 16/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 16/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 58 lượt xem
 • 2 tháng trước

05:14

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 10 - TRÍ MINH 11/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | 11/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 149 lượt xem
 • 2 tháng trước

04:26

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 10 - MINH QUANG & MINH NHẬT 11/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | 11/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 55 lượt xem
 • 2 tháng trước

07:00

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 10 - EVNIKA 11/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | 11/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 61 lượt xem
 • 2 tháng trước

06:03

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 10 - MINH CHÂU 11/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | 11/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 65 lượt xem
 • 2 tháng trước

06:22

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 10 - ẢO THUẬT GIA NHÍ MINH ĐỨC 11/11/2017

Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con | 11/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 39 lượt xem
 • 2 tháng trước

08:48

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - NHỮNG TRẬN BÓNG HAY QUA PHẦN BÌNH LUẬN CỦA BLV NHÍ ĐỨC HÙNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 29 lượt xem
 • 2 tháng trước

03:31

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - JAYDEN DINGA THỂ HIỆN TÀI NĂNG BI-A CỦA MÌNH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 27 lượt xem
 • 2 tháng trước

06:24

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - CÔNG CHÚA KHÁNH LINH NÓI CHUYỆN SIÊU ĐÁNG YÊU

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 21 lượt xem
 • 2 tháng trước

03:37

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - PHẦN TRÌNH DIỄN NHỊ KHÚC CỦA KHÁNH PHƯƠNG & MINH TRÍ

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 24 lượt xem
 • 2 tháng trước

06:16

MẶT TRỜI BÉ CON TẬP 9 - PHẦN TRÌNH DIỄN DƯƠNG CẦM XUẤT SẮC CỦA HÀ TRUNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 15 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:24

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - CAO THỦ BI-A JAYDEN

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 18 lượt xem
 • 2 tháng trước

02:36

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - BÉ KHÁNH LINH SIÊU KUTE

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 21 lượt xem
 • 2 tháng trước

01:59

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - BÌNH LUẬN VIÊN BÓNG ĐÁ ĐỨC HÙNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 27 lượt xem
 • 3 tháng trước

00:31

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 9 - TEASER

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 76 lượt xem
 • 3 tháng trước

00:31

MẶT TRỜI BÉ CON - TEASER - TẬP 8

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 66 lượt xem
 • 3 tháng trước

02:24

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 8 - THẦN ĐỒNG NHÍ DUY MẠNH VỚI CÂY KÈN SAXOPHONE

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 108 lượt xem
 • 3 tháng trước

03:41

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 8 - CUNG THỦ SIÊU PHÀM BELLA

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 25 lượt xem
 • 3 tháng trước

02:27

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 8 - CẬU BÉ NGUYÊN HOÀNG AM HIỂU VỀ XE HƠI

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 28 lượt xem
 • 3 tháng trước

01:21

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 7 - TEASER TRUNG TÍN

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 24 lượt xem
 • 3 tháng trước

02:06

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 7 - TEASER MINH QUÂN

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 77 lượt xem
 • 3 tháng trước

01:38

MẶT TRỜI BÉ CON - JU UYÊN NHI NHẢY CỰC SUNG TRONG HẬU TRƯỜNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 17 lượt xem
 • 3 tháng trước

02:33

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 6 TEASER JU UYÊN NHI

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 38 lượt xem
 • 3 tháng trước

01:46

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 6 TEASER TUẤN MINH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 159 lượt xem
 • 3 tháng trước

01:40

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 6 TEASER ANH EM ĐẠI NGHĨA & MỸ TRÂM

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 63 lượt xem
 • 3 tháng trước

08:20

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 5 - PHẦN TRÌNH DIỄN KICHA

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 50 lượt xem
 • 3 tháng trước

07:32

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 5 - TALKSHOW TUẤN ANH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 70 lượt xem
 • 3 tháng trước

00:31

MẶT TRỜI BÉ CON - TRAILER TẬP 5

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 36 lượt xem
 • 3 tháng trước

01:13

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 4 - TEASER LI SA X

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 23 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:07

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 4 - TEASER QUYNH THƯ & BẢO NHƯ

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 20 lượt xem
 • 4 tháng trước

03:01

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 4 - TEASER VIỆT ANH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 54 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:50

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 4 - TEASER KHOA MINH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 32 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:27

MẶT TRỜI BÉ CON - HẬU TRƯỜNG TẬP 3

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 29 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:50

MẶT TRỜI BÉ CON - CẦU THỦ NHÍ HOÀNG NAM VÀ NHỮNG CHIA SẺ ĐÁNG YÊU

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 18 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:26

MẶT TRỜI BÉ CON - HƯƠNG GIANG ĐÁNG YÊU TRÊN SÂN KHẤU

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 19 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:20

MẶT TRỜI BÉ CON - NHỮNG ẤN TƯỢNG ĐẸP JAN JELO TẶNG MỌI NGƯỜI

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 15 lượt xem
 • 4 tháng trước

07:16

MẶT TRỜI BÉ CON - TALKSHOW - TẬP 3 - HOÀNG NAM

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 22 lượt xem
 • 4 tháng trước

06:24

MẶT TRỜI BÉ CON - TALKSHOW - TẬP 3 - GIA NHƯ & ANH ĐỨC

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 20 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:39

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 3 - TEASER GIA NHƯ & ANH ĐỨC

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 13 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:59

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 3 - TEASER - RONALDO HOÀNG NAM

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 12 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:01

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 3 - TEASER - HƯƠNG GIANG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 27 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:25

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 3 - TEASER JAN JELO TRÍ NHỚ SIÊU TƯỞNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 16 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:01

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - CHẾT CƯỜI VỚI SIÊU QUẬY MINH QUYÊN & MINH KHANG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 9 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:17

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - CA SĨ QUỐC THIÊN RẤT THƯƠNG VÀ KHÂM PHỤC PHONG BẢO ĐẠI PHONG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 8 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:19

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - MINH KHANG VÀ BÍ MẬT CHƯA ĐƯỢC LÊN SÓNG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 23 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:51

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - SỰ THẬT VỀ HÀ MY SAU ỐNG KÍNH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 13 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:25

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - TEASER MINH QUYÊN - CÔ BÉ MÊ LÀM CÔNG CHÚA

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 7 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:05

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - TEASER JIANYU - THIÊN TÀI CHƠI RUBIK TRUNG QUỐC

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 7 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:11

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - TEASER ANH EM PHONG BẢO & ĐẠI PHONG

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 7 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:32

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - TEASER MINH KHANG - THẦN ĐỒNG ĐỒ TÁI CHẾ

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 13 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:30

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 2 - TEASER HÀ MY - TIỂU THƯ NHÀO LỘN

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 10 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:25

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - HẬU TRƯỜNG MÀN LẬT TẨY BÍ MẬT CỦA MC LẠI VĂN SÂM VỚI GIA KHÁNH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 5 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:24

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - KHI BÉ BELLA ĐỢI MÁY QUAY CHUẨN BỊ

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 8 lượt xem
 • 4 tháng trước

00:31

MẶT TRỜI BÉ CON - TEASER TẬP 2 - 5 BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ĐÃ XUẤT HIỆN

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 11 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:03

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - HẬU TRƯỜNG BÉ QUANG BÌNH SIÊU HÀI HƯỚC

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 8 lượt xem
 • 4 tháng trước

02:32

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - MC LẠI VĂN SÂM GIỚI THIỆU VỀ CÁC BÉ

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 5 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:17

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - TEASER QUANG BÌNH

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 4 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:37

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - TEASER BELLA

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 6 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:30

MẶT TRỜI BÉ CON - TẬP 1 - TEASER BỐI BỐI

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 7 lượt xem
 • 4 tháng trước

01:30

Little Big Shots Vietnam - Trailer Chính Thức

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại https://www.facebook.com/LittleBigShotsVietnam
 • 7 lượt xem
 • 4 tháng trước