Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017

1 lượt xem 51 video

Năm nay các thí sinh nhí sẽ trình diễn một mình chứ không như những năm trước. NSƯT Xuân Bắc và ca sĩ Hiền Thục cũng thay cho Ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Đức Huy .

Thể loại: Giải trí

Kênh: Gương mặt thân quen nhí

Cập nhật lần cuối: 10 tháng trước

11:13

Bước Đến Bên Tôi (bé Tuấn Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Chung Kết [full Hd] 13/11/2017

Gương mặt thân quen nhí

13/11/2017 | Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trê...
 • 2 lượt xem
 • 7 tháng trước

12:21

Cánh Chim Báo Tin Vui (bé Tú Thanh) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Chung Kết [full Hd] 13/11/2017

Gương mặt thân quen nhí

13/11/2017 | Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trê...
 • 3 lượt xem
 • 7 tháng trước

12:36

Sống Như Những Đóa Hoa (bé Thiên Phúc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Chung Kết [full Hd] 13/11/2017

Gương mặt thân quen nhí

13/11/2017 | Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trê...
 • 0 lượt xem
 • 7 tháng trước

1:38:35

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 12 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 10 lượt xem
 • 8 tháng trước

11:27

Xin Hỏi Đường Đi Nơi Đâu (bé Tuấn Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 10 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 1 lượt xem
 • 8 tháng trước

12:10

I Believe I Can Fly (bé Ngọc Giàu) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 10 [full Hd] | Your Face Sounds Familiar Kids (vietnam) 20/10/2017

Gương Mặt Thân Quen Nhí | Your Face Sounds Familiar Kids (Vietnam)

GƯƠNG MẶT THÂN QUEN NHÍ 2017 - TẬP 10 | Your Face Sounds Familiar Kids (Vietnam) | 20/10/2017 | Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một t...
 • 0 lượt xem
 • 8 tháng trước

15:59

Lk Chicken Attack - New Bibi Hendl (bé Bích Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 9 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 1 lượt xem
 • 8 tháng trước

13:57

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (bé Tuấn Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 9 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 9 lượt xem
 • 8 tháng trước

1:32:47

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 8 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 6 lượt xem
 • 8 tháng trước

13:57

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (bé Thụy Bình) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 7 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 2 lượt xem
 • 9 tháng trước

1:35:13

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 7 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 2 lượt xem
 • 9 tháng trước

1:30:04

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 6 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 2 lượt xem
 • 9 tháng trước

12:54

Bài Ca Đất Phương Nam (bé Ngọc Giàu) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 6 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 4 lượt xem
 • 9 tháng trước

09:13

Chú Voi Con Ở Bản Đôn (bé Tuấn Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 6 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 0 lượt xem
 • 9 tháng trước

1:36:20

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 5 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 1 lượt xem
 • 9 tháng trước

12:04

Chưa Bao Giờ Mẹ Kể (bé Bích Ngọc - Trịnh Thăng Bình) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 9 lượt xem
 • 9 tháng trước

13:22

Dòng Máu Lạc Hồng (bé Tuấn Ngọc - Võ Hạ Trâm) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 2 lượt xem
 • 9 tháng trước

11:59

Mắt Nai Cha Cha Cha (bé Tú Thanh - Quốc Thiên) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 4 lượt xem
 • 9 tháng trước

1:40:05

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 4 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 0 lượt xem
 • 9 tháng trước

1:38:36

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 1 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 4 lượt xem
 • 10 tháng trước

12:34

Can You Feel The Love Tonight (bé Tuấn Ngọc) - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 - Tập 2 [full Hd]

Gương mặt thân quen nhí

Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. "Với sự đổi mới của GMTQ Nhí 2017, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên áp dụng format chỉ cho thí sinh nhí trình diễn độc lập trên sân khấu mà...
 • 1 lượt xem
 • 10 tháng trước