Chuyện Xưa Tích Cũ

3.6K lượt xem 73 video

Chuyện xưa tích cũ

Thể loại: Giải trí

Kênh: Truyen Hinh Vinh Long

Cập nhật lần cuối: 2 giờ trước

07:20

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 63[2]: Những Người Từng Gặp "quới Nhân" Đều Đạt Được Ước Muốn Của Mình | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 30
 • 3 ngày trước

04:45

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 63[1]:trong Lúc Đau Khổ,nụ Được "quới Nhân" Bày Cách Để Trở Nên Xinh Đẹp | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 23
 • 3 ngày trước

05:45

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 63[3]: Ông Sáu Chết Nhưng Quỷ Sai Không Thể Bắt Được Hồn | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 19
 • 3 ngày trước

07:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 62[1]: Trong Lúc Cùng Đường, Ông Sáu Được "quới Nhân" Hứa Giúp Thắng Bạc | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 9
 • 4 ngày trước

06:44

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 62[2]: Thấy Bà Chín Hám Lời, "quới Nhân" Tặng Bà Túi Bùa Chú | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 7
 • 4 ngày trước

05:09

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 62[3]: Vì Quá Xấu Xí Mà Nụ Bị Tứ Phụ Bỏ Để Cưới Người Con Gái Khác | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 14
 • 4 ngày trước

07:06

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[1]: Huê Em Định Nhập Hồn Vào Xác Huê Chị Để Trở Thành Vợ Công Tử Phúc | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 81
 • 9 ngày trước

05:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[3]: Dẫu Nhiều Lỗi Lầm, Huê Em Vẫn Được Sự Cảm Thương Từ Người Ở Lại | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 24
 • 9 ngày trước

03:21

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[2]: Dùng Tà Thuật Hại Người, Mẹ Con Huê Em Bị Trừng Phạt Thích Đáng | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 42
 • 9 ngày trước

06:28

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 60[2]: "vì Tình Máu Mủ", Huê Em Đột Ngột Trả Lại Thân Xác Cho Chị Mình | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 49
 • 10 ngày trước

04:47

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 60[1]: Huê Em Bất Chấp Tất Cả Để Cử Hành Hôn Lễ Cùng Công Tử Phúc | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 1.3K
 • 10 ngày trước

06:24

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 60[3]: Tưởng Huê Em Cướp Hạnh Phúc Của Con Gái, Bà Đinh Về Phá Đám Cưới | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 174
 • 10 ngày trước

06:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[2]:"huê Chị" Báo Quan Đến Bắt "mẹ Ruột" Của Mình | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 261
 • 16 ngày trước

07:49

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[1]: Mai Thị Mượn Chuyện Cầu Hồn Vạch Trần Tội Ác Của Bà Đinh | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 84
 • 16 ngày trước

07:08

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[3]: Không Để Mẹ Con Huê Em Đắc Ý, Bà Đinh Mời Thầy Về Bắt Ma | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 448
 • 16 ngày trước

04:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[4]: Mai Thị Muốn Bà Đinh Phải Đau Đớn Chứng Kiến Cái Chết Của Con | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 505
 • 16 ngày trước

07:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[3]: Nghe Lời Mẹ Dặn, Huê Em Tìm Thầy Bói Đến Nhà Trừ Tà | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 100
 • 17 ngày trước

05:23

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[1]: Gia Nhân Của Công Tử Phúc Lén Theo Dõi Huê Chị | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 68
 • 17 ngày trước

07:06

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[2]: Công Tử Phúc Gặp Huê Em Mong Được Rõ Những Nghi Ngờ | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 50
 • 17 ngày trước

06:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 57[3]: Công Tử Phúc Cảm Thấy Không Thân Thuộc Với Huê Chị Như Trước | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 145
 • 23 ngày trước

07:48

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 57[2]:"huê Em" Phải Đi Chăn Trâu Thật Xa Trong Ngày Lễ Ra Mắt "huê Chị" | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 85
 • 23 ngày trước

06:00

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 57[1]: Huê Em Cố Ý Đưa Chén Cơm Trộn Cát Cho Huê Chị Ăn | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 60
 • 23 ngày trước

07:05

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ –tập 56[3]: Bao Nhiêu Oán Hờn, Huê Em Tìm Cách Để Bà Đinh Trút Lên Huê Chị | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 50
 • 24 ngày trước

08:07

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 56[2]: Huê Chị Bàng Hoàng Khi Tỉnh Dậy Trong Thân Xác Huê Em | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 49
 • 24 ngày trước

07:57

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 56[1]: Huê Em Hả Hê Bởi Chính Tay Bà Đinh Hành Hạ Đứa Con Gái Cưng | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 33
 • 24 ngày trước

07:16

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[2]: Huê Em Hồn Nhiên Dẫn "công Tử Phúc" Đi Chăn Trâu, Bắt Cá | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 33
 • 1 tháng trước

07:30

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[3]: Huê Chị Thoáng Buồn Khi Công Tử Phúc Từ Giã Trở Về Kinh Thành | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 51
 • 1 tháng trước

06:33

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[1]: Huê Chị Không Chê Bai, Xem "gia Nhân" Là Bạn Tốt | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 43
 • 1 tháng trước

07:31

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 54[1]: Bà Đinh Sai Huê Chị Đưa Công Tử Phúc Đi Chơi Để Họ Tìm Hiểu Nhau | Truyen Hinh Vinh Long 18/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 18/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 30
 • 1 tháng trước

07:22

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 54[4]: Huê Em Lén Vứt Bỏ Tấm Vải Huê Chị Vừa Cho | Truyen Hinh Vinh Long 18/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 18/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 37
 • 1 tháng trước

05:34

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 53[2]: Mẹ Huê Em Bị Vùi Thân Nơi Gốc Cây, Hồn Ma Không Chịu Đầu Thai | Truyen Hinh Vinh Long 12/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 12/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 67
 • 1 tháng trước

03:42

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 53[1]: Bà Đinh Lập Mưu Bắt Con Rồi Ép Thị Mai Phải Bỏ Đi Biệt Xứ | Truyen Hinh Vinh Long 12/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 12/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 33
 • 1 tháng trước

06:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 53[3]: Huê Em Vô Cùng Uất Hận Khi Biết Được Những Tội Ác Của Bà Đinh | Truyen Hinh Vinh Long 12/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 12/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 31
 • 1 tháng trước

06:50

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 52[2]: Từ Trong Gốc Cây, Một Hồn Ma Hiện Ra Nhận Là Mẹ Ruột Huê Em | Truyen Hinh Vinh Long 11/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 11/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 31
 • 1 tháng trước

06:47

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 51[2]:bà Đinh Sửa Soạn Thật Đẹp Cho Huê Chị Còn Huê Em Phải Đi Gánh Phân | Truyen Hinh Vinh Long 05/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 5/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 70
 • 1 tháng trước

03:06

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 51[1]:để Tìm Được Tấm Chân Tình, Công Tử Phúc Đổi Thân Phận Với Gia Nhân | Truyen Hinh Vinh Long 05/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 5/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 21
 • 1 tháng trước

07:56

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 51[3]: Ông Bà Đinh Có Ý Tác Hợp Huê Chị Nên Duyên Cùng Công Tử Phúc | Truyen Hinh Vinh Long 05/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 5/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 18
 • 1 tháng trước

06:24

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 50[1]: Cùng Là Con Gái Nhà Họ Đinh Nhưng Huê Em Lại Bị Mẹ Hắt Hủi | Truyen Hinh Vinh Long 05/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 5/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 17
 • 2 tháng trước

06:05

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ –tập 50[3]: Người Bạn Nối Khố Nay Giàu Có Ngỏ Ý Kết Thông Gia Với Ông Đinh | Truyen Hinh Vinh Long 04/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 4/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ...
 • 11
 • 2 tháng trước

08:00

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 50[2]: Thấy Mẹ Đối Xử Bất Công, Huê Chị Nhiều Lần Bênh Vực Em Gái | Truyen Hinh Vinh Long 04/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 4/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ...
 • 21
 • 2 tháng trước

06:06

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ– Tập 49[3]: Phan Lăng Bày Mưu Cùng Chủ Nợ Lừa Bán Cả Vợ Của Mình 29/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

29/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 13
 • 2 tháng trước

04:30

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ– Tập 49[1]: Vì Mang Ơn Cứu Tử, Thu Hương Nghe Lời Mẹ Tha Lỗi Cho Phan Lăng 29/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

29/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 8
 • 2 tháng trước

06:39

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 49[4]: Hoàn Toàn Thất Vọng Về Chồng, Thu Hương Quyết Đoạn Nghĩa Phu Thê 29/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

29/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 8
 • 2 tháng trước

07:10

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ– Tập 49[2]: Bị Bạn Bè Xấu Rủ Rê, Phan Lăng Bán Hết Nhà Cửa Để Đánh Bạc 29/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

29/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 11
 • 2 tháng trước

05:38

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 48[1]: Phan Lăng Khiến Mẹ Thu Hương Cảm Động Mà Vui Lòng Gả Con Gái 28/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

28/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 5
 • 2 tháng trước

04:24

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 48[4]: Phan Lăng Lún Sâu Vào Trò Đỏ Đen, Bán Hết Cả Nữ Trang Của Vợ 28/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

28/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 8
 • 2 tháng trước

06:02

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 45[4]: Hành Trình Đến Cõi Thần Tiên Đã Khiến Bé Tư Trẻ Lại 18 Tuổi 21/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

21/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 15
 • 2 tháng trước

05:44

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 46[2]: Bé Tư Đau Buồn Khi Phạm Công Tử Không Nhớ Gì Về Tiền Kiếp 21/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

21/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 12
 • 2 tháng trước

06:04

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập46[1]:linh Cảm Thân Thuộc Với Phạm Công Tử,bé Tư Đồng Ý Nên Duyên Cầm Sắt 21/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

21/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 9
 • 2 tháng trước

07:28

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 45[2]: Quỷ Sai Báo Mộng, Bé Tư Đến Nhà Họ Phạm Vừa Lúc Út Trọn Chào Đời 15/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

15/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 14
 • 2 tháng trước

07:42

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 45[1]: Tấm Chân Tình Của Út Trọn Và Bé Tư Đã Cảm Động Diêm Vương 15/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

15/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 24
 • 2 tháng trước

05:17

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 44[1]: Tên Yêu Tinh Bắt Bé Tư Để Lấy Lại Viên Linh Đan Út Trọn Đã Nuốt 14/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

14/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 18
 • 2 tháng trước

05:20

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 44[4]: Bé Tư Quyên Sinh Để Đến Được Âm Ty Xin Tội Cho Út Trọn 14/05/2018

Truyen Hinh Vinh Long

14/05/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 14
 • 2 tháng trước

07:03

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 40[1]: Út Trọn Nhất Mực Kêu Oan Khi Bị Diêm Vương Định Tội Bất Hiếu 30/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

30/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 12
 • 3 tháng trước

07:56

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 35[3]: Ngọc Phượng Bị Tên Lái Đò Sát Hại Và Chôn Trong Rừng Hoang 10/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

10/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 7
 • 3 tháng trước

06:40

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 35[1]: Ngọc Phượng Thoáng Gặp Trần Phi Trên Đường, Họ Không Nhận Ra Nhau 10/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

10/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 7
 • 3 tháng trước

06:10

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ– Tập 35[2]: Trần Phi Đến Tìm Ngọc Phượng Để Thực Hiện Lời Giao Ước Năm Xưa 10/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

10/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 4
 • 3 tháng trước

06:52

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 34[2]: Gặp Lại Thương Bên Suối, Ma Rắn Hiểu Ra Anh Đã Phạm Lỗi Lớn 09/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

09/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 4
 • 3 tháng trước

07:54

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 34[4]:sự Hi Sinh, Lòng Thương Người Đã Giúp Ma Rắn Thoát Khỏi Lời Nguyền 09/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

09/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 9
 • 3 tháng trước

06:56

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 34[3]: Ma Rắn Chấp Nhận Đánh Đổi Cả Mạng Sống Để Tìm Thuốc Cứu Dân Làng 09/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

09/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 4
 • 3 tháng trước

05:38

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 34[1]: Vì Hiểu Lầm Dân Làng, Ma Rắn Uất Hận Lên Kế Hoạch Trả Thù 09/04/2018

Truyen Hinh Vinh Long

09/04/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai và Thứ Ba hàn...
 • 8
 • 3 tháng trước

08:02

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 20[5]: Nhờ Chiếc Cối Thần, Cuộc Sống Người Em Trở Nên Sung Túc 20/02/2018

Truyen Hinh Vinh Long

20/02/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai đến Thứ Tư hà...
 • 21
 • 5 tháng trước

07:48

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 17[4]:ân Hận Về Những Chuyện Đã Gây Ra, Đào Tân Nửa Điên Nửa Tỉnh Gọi Mẹ 06/02/2018

Truyen Hinh Vinh Long

06/02/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai đến Thứ Tư hà...
 • 10
 • 5 tháng trước

08:26

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 3[2]: Thu Mai Thuyết Phục Vương Linh Cưới Vợ Rồi Âm Thầm Bỏ Đi 04/01/2018

Truyen Hinh Vinh Long

04/01/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h từ Thứ Hai đến Thứ Tư hà...
 • 25
 • 7 tháng trước
Đang tải thêm