Biệt Đội X6 Mùa 2 | Htv

265 lượt xem 48 video

Biệt Đội X6 là một gameshow với sự tham gia của 6 nghệ sĩ (người nổitiếng). Họ sẽ chia làm 2 đội và cùng đối đầu với những thử thách BTC đưa ra.

Thể loại: Giải trí

Kênh: Biệt Đội X6 2017

Cập nhật lần cuối: 7 tháng trước

30:16

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #69 Full | 4/5/2018

Biệt Đội X6 2017

05/05/2018 | Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #69 FULL | 4/5/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát són...
 • 1 lượt xem
 • 2 tháng trước

30:08

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #65 Full | 6/4/2018

Biệt Đội X6 2017

07/04/2018 | "Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #65 FULL | 6/4/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, ph...
 • 3 lượt xem
 • 3 tháng trước

26:52

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #62 Full | 16/3/2018

Biệt Đội X6 2017

17/03/2018 | "Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #62 FULL | 16/3/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, p...
 • 0 lượt xem
 • 3 tháng trước

29:07

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Baggio Mới "tậu" Biệt Danh Hổ Trắng | Bdx6 #58 Full | 16/2/2018 | Biệt Đội X6 Mùa 2 - #htv Bdx6 | Htv Entertainment 16/02/2018

HTV Entertainment

Biệt đội X6 Mùa 2 - #HTV BDX6 | 16/02/2018 | "Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #58 FULL | 16/2/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf...
 • 0 lượt xem
 • 4 tháng trước

28:40

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #56 Full | 2/2/2018

Biệt Đội X6 2017

03/02/2018 | Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #56 FULL | 2/2/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát só...
 • 13 lượt xem
 • 5 tháng trước

28:48

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #55 Full | 26/1/2018

Biệt Đội X6 2017

27/01/2018 | Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #55 FULL | 26/1/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát s...
 • 7 lượt xem
 • 5 tháng trước

28:29

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #53 Full | 12/1/2018

Biệt Đội X6 2017

13/01/2018 | "Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #53 FULL | 12/1/2018 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, p...
 • 2 lượt xem
 • 5 tháng trước

27:44

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #50 Full | 22/12/2017

Biệt Đội X6 2017

23/12/2017 | "Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #50 FULL | 22/12/2017 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, ...
 • 6 lượt xem
 • 6 tháng trước

27:50

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #47 Full | 1/12/2017

Biệt Đội X6 2017

02/12/2017 | Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #47 FULL | 1/12/2017 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát s...
 • 16 lượt xem
 • 7 tháng trước

27:46

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #41 Full | 20/10/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #41 FULL | 20/10/2017 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h ...
 • 6 lượt xem
 • 8 tháng trước

27:49

Htv Biệt Đội X6 Mùa 2 | Bdx6 #40 Full | 13/10/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 MÙA 2 | BDX6 #40 FULL | 13/10/2017 Playlist Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dnLM2Zzj41yxbwF2iTh5qmf “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h ...
 • 4 lượt xem
 • 8 tháng trước

26:48

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #35 Full | 8/9/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #35 FULL | 8/9/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 35 | HTV BDX6 Tap 35 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗi...
 • 21 lượt xem
 • 10 tháng trước

27:10

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #33 Full | 25/8/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #33 FULL | 25/8/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 33 | HTV BDX6 Tap 33 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗ...
 • 5 lượt xem
 • 10 tháng trước

30:14

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #32 Full | 18/8/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #32 FULL | 18/8/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 32 | HTV BDX6 Tap 32 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, m...
 • 9 lượt xem
 • 10 tháng trước

29:58

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #30 Full | 4/8/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #30 FULL | 4/8/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 30 | HTV BDX6 Tap 30 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗ...
 • 0 lượt xem
 • 11 tháng trước

30:22

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #28 Full | 21/7/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". Chỗ của Title của video HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 28 | HTV BDX6 Tap 28 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗi đội là một Nghệ sĩ...
 • 3 lượt xem
 • 11 tháng trước

29:42

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #27 Full | 14/7/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #27 FULL | 14/7/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 27 | HTV BDX6 Tap 27 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, m...
 • 7 lượt xem
 • 11 tháng trước

30:38

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #25 Full | 30/6/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #25 FULL | 30/6/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 25 | HTV BDX6 Tap 25 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗ...
 • 1 lượt xem
 • 12 tháng trước

30:37

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #20 Full | 26/5/2017

Biệt Đội X6 2017

"Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #20 FULL | 26/5/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 20 | HTV BDX6 Tap 20 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội ch...
 • 7 lượt xem
 • 1 năm trước

30:31

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #17 Full | 5/5/2017

Biệt Đội X6 2017

"Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #17 FULL | 5/5/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 17 | HTV BDX6 Tap 17 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơ...
 • 5 lượt xem
 • 1 năm trước

29:54

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #15 Full | 21/4/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #15 FULL | 21/4/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 15 | HTV BDX6 Tap 15 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗ...
 • 9 lượt xem
 • 1 năm trước

29:46

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #14 Full | 14/4/2017

Biệt Đội X6 2017

"Cú pháp tìm nhanh chính xác: ""HTV BDX6"" hoặc ""BDX6 Tap XYZ"". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #14 FULL | 14/4/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 14 | HTV BDX6 Tap 14 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội c...
 • 11 lượt xem
 • 1 năm trước

29:45

Htv Biệt Đội X6 | Bdx6 #13 Full | 7/4/2017

Biệt Đội X6 2017

Cú pháp tìm nhanh chính xác: "HTV BDX6" hoặc "BDX6 Tap XYZ". HTV BIỆT ĐỘI X6 | BDX6 #13 FULL | 7/4/2017 HTV Biet doi X6 mùa 2 Tap 13 | HTV BDX6 Tap 13 “Biệt đội X6 - Bạn đường hợp ý”, phát sóng lúc 22h Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Hai đội chơi, mỗi...
 • 0 lượt xem
 • 1 năm trước