Review phim Your Name – Kimi No Na Wa - Tên Cậu Là Gì ?

 • 1 lượt xem
 • 10 tháng trước

Đánh giá phim Your Name - Tên Cậu Là Gì ?

https://zenchannel.net/review-phim-ten-cau-la-gi-name-kimi-no-na-wa/

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

Review Phim Xem tất cả

Review Phim.
Đây là chuyên mục chuyên đánh giá những phim mới ngoài rạp mà Zen đã xem.

 • 03:22

  Review Phim Ghost in the Shell (Vỏ Bọc Ma)

  Zen Phim

  • 8 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Vỏ Bọc Ma: https://zenchannel.net/review-phim-ghost-shell-vo-boc-ma/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 06:22

  Review Phim Lô Tô

  Zen Phim

  • 3 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Lô Tô: https://zenchannel.net/review-phim-lo-giac-mong-het-thi-cuoc-doi-cung-chet/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 05:53

  Review phim Nhóc Trùm (THE BOSS BABY)

  Zen Phim

  • 4 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim THE BOSS BABY (Nhóc Trùm): https://zenchannel.net/review-phim-nhoc-trum-boss-baby/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 04:36

  Review Phim Life (Mầm Sống Hiểm Họa) | Zenchannel.net

  Zen Phim

  • 0 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Mầm Sống Hiểm Họa - Life : https://zenchannel.netreview-phim-life-mam-song-hiem-hoa/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 04:56

  Review Phim 5 Anh Em Siêu Nhân (Power Rangers) | Zenchannel.net

  Zen Phim

  • 1 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Power Rangers (5 Anh Em Siêu Nhân): https://zenchannel.com/review-phim-5-anh-em-sieu-nhan-power-rangers

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 06:04

  Review Phim Dạ Cổ Hoài Lang

  Zen Phim

  • 1 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Dạ Cổ Hoài Lang : https://zenchannel.net/review-phim-da-co-hoai-lang-mot-chuyen-xuat-sac/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 04:32

  Review Phim Kong: Đảo Đầu Lâu (Kong: Skull Island) | ZenChannel.net

  Zen Phim

  • 0 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Kong: Skull Island: https://zenchannel.net/review-phim-kong-dao-dau-lau-kong-skull-island/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 06:08

  Review Phim Hot Boy Nổi Loạn 2 - Nam thần trai Tân 15 tuổi làm chao đảo người xem

  Zen Phim

  • 0 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Hot Boy Nổi Loạn 2 : https://zenchannel.net/hot-boy-noi-loan-2-nhung-mang-mau-cua-xa-hoi-tren-man-anh/

  Nhận xét thêm thì gam màu trong phim làm không đẹp bằng phần 1. Phần 1 phải nói là cái bóng quá lớn. Tình tiết thừa là có, tuy nhiên nó cần phải thừa và dừng lại, đào sâu thì không hay.

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 04:21

  Review Phim LOGAN (NGƯỜI SÓI)

  Zen Phim

  • 1 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Người Sói 2017 (Logan): https://zenchannel.net/review-phim-logan-nguoi-soi/

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 00:48

  Review nhanh Phim LOGAN - NGƯỜI SÓI (By Ken Trần)

  Zen Phim

  • 1 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá nhanh phim LOGAN

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------
 • 03:08

  Review Phim Guardians - Siêu chiến binh | Zenchannel.net

  Zen Phim

  • 0 lượt xem
  • 10 tháng trước
  Đánh giá phim Siêu chiến binh (Guardians)

  Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

  ►Web: https://zenchannel.net
  ►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
  ►Mobile: 0918606279
  ►Email: mr.zenky@gmail.com
  ---------------------------------------------
  If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
  ---------------------------------------------

Tuần này xem gì ??? Giới thiệu phim hay trong tuần Xem tất cả

09:51

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 4 tháng 1/2017) #20 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 2 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ?

01 Nàng tiên có năm nhà
02 Phản Đòn (Điệp Viên 3x)
03 Không gian mê hoặc
04 Lục Vân Tiên Tuyệt đỉnh kungfu
05 Xe tải quái vật
06 Bạn gái tôi là sếp
07 Tử chiến trường thành
08 Tây Du Ký 2 (Mối Tình Ngoại Truyện)

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

02:48

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 3 tháng 1/2017) #19 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 1 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ?
01 Rừng xanh kì lạ truyện
02 Live by night - Luật ngầm

Phim còn lại là phim truyền hình =)))) tuần này chán vãi

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

05:04

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 2 tháng 1/2017) #18 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 1 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ?
1. Giới thiệu phim: Bố vợ đối đầu chàng rể (Why him)
2. Giới thiệu phim: Đột kích bóng đêm (Sleepless)
3. Giới thiệu phim "Đừng gõ cửa hai lần" (Don't knock twice)
4. Giới thiệu phim Phi vụ tống tiền (Arsenal)
5. Giới thiệu phim "Tên cậu là gì?" (Your name is...)

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

07:02

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 1 tháng 1/2017) #17 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 1 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ? https://zenchannel.net/tuan-nay-xem-gi-gioi-thieu-phim-chieu-rap-tuan-1-thang-12017/
01 Collateral Beauty
02 Patriots Day
03 Arrival
04 My Annoying Brother
05 Oán
06 A Kind of Murder
07 Love You Two - Xin Lỗi Ché Muốn 2 Chồng

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

06:21

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 4 tháng 12/2016) #16 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 0 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ?
01 Sát thủ bóng đêm
02 BEDEVILED - Ứng Dụng Ma
03 Chờ em đến ngày mai
04 Chạy đi rồi tính
05 Eloise - Bệnh viện ma

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
►Mobile: 0918606279
►Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------

04:06

Tuần này xem gì ? | Phim chiếu rạp (tuần 3 tháng 12/2016) #15 | Zenchannel.net

Zen Phim

 • 0 lượt xem
 • 10 tháng trước
Xem gì tuần này ?

Zen dùng những video và hình ảnh của những trang cung cấp trailer để làm nội dung cho clip review của mình. Mọi thắc mắc về bản quyền, yêu cầu quảng cáo, tài trợ xin vui lòng liên hệ với Zen qua những cổng thông tin sau:

►Web: https://zenchannel.net
►Facebook: https://www.facebook.com/MrZen.Reviews
►Fanpage: https://www.facebook.com/ZenChannel.net
► Mobile: 0918606279
► Email: mr.zenky@gmail.com
---------------------------------------------
If you feel dissatisfied with my review, please contact me, I will off this video.
---------------------------------------------
Tổng hợp Zen cafe: https://goo.gl/NGGKPR

Tổng hợp Zen Phim: https://goo.gl/jwrkYS

Tổng hợp Zen ăn: https://goo.gl/hfDw2W

Tổng hợp Zen đi: https://goo.gl/hfDw2W

Playlist mới cập nhật