06:20

Lê Thị Phương Khanh - Em Đã Biết | Tập 2 (vòng Audition) | 2018 - Dự Án Số 1 | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 16/06/2018

WEPRO Entertainment

THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Lê Thị Phương Khanh cùng bài hát Em Đã Biết. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam VTV3 và W...
  • 19 lượt xem
  • 4 ngày trước

06:43

Nguyễn Đình Hà - Về Ăn Cơm Nhà | Tập 2 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 15/06/2018

WEPRO Entertainment

THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Nguyễn Đình Hà cùng bài hát tự sáng tác Về Ăn Cơm Nhà ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam ...
  • 4 lượt xem
  • 5 ngày trước

07:34

Nguyễn Quang Hiếu - Tôi Là Ai Trong Em | Tập 2 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 15/06/2018

WEPRO Entertainment

THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Nguyễn Quang Hiếu cùng bài hát Tôi Là Ai Trong Em (Đồi Thông). ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình Quốc Gia ...
  • 1 lượt xem
  • 5 ngày trước

07:20

Lương Ngọc Kim Hoàng - Ta Chưa Gặp Mà (hello Wepro) | Tập 2 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 15/06/2018

WEPRO Entertainment

THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Lương Ngọc Kim Hoàng cùng bài hát tự sáng tác Ta Chưa Gặp Mà (Hello WEPRO). ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền H...
  • 4 lượt xem
  • 5 ngày trước

06:24

Nguyễn Thị Giang - Một Ngày Mùa Đông | Tập 2 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | Wepro Entertainment 15/06/2018

WEPRO Entertainment

THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1Thí sinh Nguyễn Thị Giang cùng bài hát Một Ngày Mùa Đông. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 do Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam VTV3 ...
  • 0 lượt xem
  • 5 ngày trước